Ilta Sanoma

Harrastamisen hinta junioriurheilussa on noussut dramaattisesti 2000-luvulla, selviää Urheilulehden tuoreesta tutkimuksesta. Asiantuntijoiden mukaan edes keskiluokkaiset vanhemmat eivät aina selviä lastensa harrastuskuluista.

Lasten ja nuorten urheiluharrastamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina.

Nykyään esimerkiksi jääkiekkoharrastus saattaa maksaa nuorten vanhemmille hurjimmillaan noin 9?000, hiihto 10?000 ja taitoluistelu peräti 12?000 euroa vuodessa - eivätkä nämä edes ole kaikkein kalleimmat lajit.

Faktat paljastuvat Urheilulehden tekemästä laajasta kyselytutkimuksesta, johon kerättiin tietoja muutamalta sadalta taholta eri puolilta Suomea. Kysely oli jatkoa Urheilulehden aiemmalle, keväällä 2015 julkaistulle urheilulajien hintaselvitykselle.

Urheilulehti

TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 10/2023. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko.

Tilausohjeet ovat täällä.

Eri tutkimusten (mm. Valtion liikuntaneuvoston 2014 tekemästä) yhteenvedosta ilmenee, että urheiluharrastusten kustannukset ovat 2000-luvulla jopa kolminkertaistuneet. Eikä tuorein kustannuspiikki selity asiantuntijoiden mukaan koronapandemiavuosilla tai Venäjän julmasta hyökkäyssodasta aiheutuneella inflaatio- ja energiakriisillä.

-?Korona sekä sodasta seurannut korkea energian hintataso ovat nostaneet kustannuspaineita urheiluseuroissa, mutta harrastusten hinnat ovat nousseet niistäkin huolimatta, sanoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija, ex-huippuhiihtäjä Kati Lehtonen (o.s. Pulkkinen), joka on perehtynyt niin urheiluseurojen kuin muiden liikuntajärjestöjen toimintaan.

-?Hinnat ovat nousseet tasaisesti läpi 2000-luvun, eikä loppua valitettavasti näy.

Kun kilpatason 10-14-vuotiaiden jääkiekkoharrastuksen keskimääräistä nykyhintaa (3?545 euroa) vertaa vuoden 2015 lukemiin, nousua on tapahtunut noin 30 prosentilla. Toisessa suosikkilajissa jalkapallossa prosenttiluku on 22 (2?595) ja salibandyssä peräti 102 (2?148).

Joissakin lajeissa on nähty hurjia, reippaasti yli sadan prosentin nousuja, kilpatasolla ennen kaikkea voimistelussa ja hiihdossa. Isoa kasvua on nähty myös kilpakoriksessa (81%), jossa 14-vuotiaiden vuosikulut saattavat olla vanhemmille jo 3?000-5?000 euroa vuodessa.

Voimistelun ja hiihdon kohdalla iso prosenttinousu selittyy osittain sillä, ettei vuoden 2015 tutkimuksessa huomioitu kaikkia niiden lajien kilpatason kuluja. Voimistelussa kuluja kasvattavat muun muassa kisamatkat, hiihdossa puolestaan välineet.

Samassa kahdeksan vuoden aikaikkunassa rahan arvo on laskenut noin 18,5 prosentilla, minkä voi vähentää kaikkien lajien nykyhinnoista. Hinnat ovat silti nousseet useilla kymmenillä prosenteilla, ja harrastetasolla kasvu on ollut jopa jyrkempää.

Katso tarkat tiedot lajeittain ja kaupungeittain artikkelin lopusta.

-?Olen nykytilanteesta äärimmäisen huolestunut, se uhkaa polarisoida yhteiskuntaamme, urheilusta vastaava ministeri Petri Honkonen (kesk) korostaa.

-?Läheskään kaikilla vanhemmilla ei ole enää varaa maksaa lastensa harrastuksia. Tämä raju totuus tuo mukanaan myös muita isoja uhkakuvia.

Vanhemmat ovat tutkimusten mukaan urheiluseurojen ylivoimaisesti suurimpia rahoittajia.

Kymmenen viime vuoden aikana vanhempien kustannuspaineita ovat oleellisesti lisänneet valmentajille ja muille toimihenkilöille maksetut palkat tai palkkiot.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2013-2018 niiden yhteispotti nousi jopa 20-25 prosentilla - 80 miljoonasta 105 miljoonaan euroon.

-?Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosina kanavoinut seuroille erilaisten toimihenkilöiden palkkaamiseen tarkoitettua seuratukea, mutta se on aina väliaikaista. Tuen päätyttyä seurat ovat selvitystemme mukaan maksattaneet nämä lisääntyneetkin kulut yleensä lasten vanhemmilla, Lehtonen tietää.

Liikuntasosiologian emeritusprofessori Hannu Itkonen sanoi Urheilulehdessä 2015, että useiden urheilulajien harrastamisesta on tullut Suomessa "eliitin yksinoikeus", ja nyt tilanne on hänen mukaansa entisestään pahentunut.

-?Urheiluharrastukset eivät ole enää kaikkien perheiden saatavilla, ja sillä on tietysti negatiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Tätä nykyä urheilun seuratoiminta eriarvoistaa lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. Eriarvoisuus lisää syrjäytymisriskiä, ja jos lapset eivät liiku tarpeeksi, yhteiskunnan terveysmenot paisuvat pian sietämättömiksi, Itkonen painottaa.

Tilanteen pahentumisesta on samaa mieltä muun muassa filosofian tohtori Kari Puronaho, joka on erikoistunut liikunnan harrastamisen kustannuksiin.

-?Harrastusintensiteetin kasvun myötä monien lajien kilpaharrastamisesta on tullut niin kallista, ettei siihen ole kaikilla vanhemmilla enää varaa. Seurajärjestelmät eivät toimi edes omien sääntöjensä tai tavoitteidensa mukaisesti, Puronaho painottaa.

- Halpoja harrastuksia löytyy silti yhä. Useissa lajeissa siirrytään kuitenkin jo varhain kilpaurheilumenestyksen tavoitteluun, ja kun kevyempää vaihtoehtoa ei ole monesti tarjolla, kustannukset nousevat osalle perheistä mahdottomiksi. Kysyntää siis olisi, muttei sopivaa tarjontaa.

Tilastokeskuksen mukaan lapsiperheköyhyys kasvoi Suomessa vuonna 2021, jolloin pienituloisia laskettiin olevan kaikkiaan 718?700 henkilöä (yhden hengen taloudessa bruttotulot korkeintaan 1?350 euroa kuukaudessa). Lapsista jo 12-13 prosenttia elää köyhyysperheessä.

Kansaneläkelaitos ja Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) ovat arvioineet, että 2022 lapsiperheköyhyys lisääntyi kolmella prosenttiyksiköllä ja 16?000 perheellä.

Tilanteen synkentyminen näkyy myös erilaisten avustusjärjestöjen toiminnassa. Esimerkiksi Pelastakaa lapset ry kertoo saaneensa harrastusten avustushakemuksia "huomattavasti aiempaa enemmän".

SOS-Lapsikylän harrastustukiohjelmaan tulleiden harrastustukihakemusten määrä on vuoden sisällä tuplaantunut. (harrastusten kokonaiskustannukset ovat huoltajien arvion mukaan nousseet 6 prosentilla vuodesta 2021.)

-?Palautteen perusteella edes keskiluokkaiset perheet eivät enää useinkaan selviä lastensa harrastusmenoista. Puhumattakaan, miten tukala tilanne on yhden vanhemman perheissä tai perheissä, joissa vain toinen on töissä, Pelastakaa lapset ry:n lapsiköyhyysasiantuntija Johanna Vinberg linjaa.

Tutkimusten mukaan urheiluseurojen harrastajat tulevat yleensä keskimääräistä hyvätuloisemmista perheistä. Harrastajan vanhempien mediaanitulot ovat vuodessa yleensä noin 70?000-80?000 euroa, ja suuri osa (55-65 prosenttia) heistä on korkeakoulutettuja.

Tätä indikoi esimerkiksi Severi Jarvan ja Teemu Kerosen Keski-Suomen alueella 2021 tekemä pro gradu -tutkielma.

Harrastamisen kallistuminen on yksi suurimmista syistä siihen, etteivät kaikki lapset ja nuoret osallistu urheiluseuratoimintaan koskaan - ja huomattava syy siihen, että monella harrastaminen loppuu nopeasti.

-?Joissakin lajeissa seurojen perimä kuukausimaksu on 300-500 euroa, mikä jo itsessään karsii lukemattomia lapsia pois harrastuksista. Kaikilla vanhemmilla ei ole varaa maksaa tuota summaa vuodessakaan, Vinberg muistuttaa.

Suomessa on arviolta 1,45 miljoonaa palkansaajaa, ja heidän mediaanipalkkansa on 3?314 euroa kuukaudessa. Verojen jälkeen puolella kaikista palkansaajista nettotulot ovat vain 2?000-2?500 euroa kuukaudessa.

- Siitä kun vähentää lainanhoito- ja asumiskulut sekä muut pakolliset menot ruoasta lähtien, niin ei tarvitse olla kovinkaan vähävarainen perhe, että rahat eivät riitä lasten harrastuksiin. Yhä useampi tarvitsee ulkopuolista apua, jotta lapsen ei tarvitsisi lopettaa itselleen tärkeää harrastusta, Päivi Häikiö SOS-Lapsikylästä sanoo.

-?Suomalainen seurajärjestelmä on paisunut kustannustasoltaan jo liian suureksi. Se yhtä aikaa sekä mahdollistaa että valitettavasti myös tuhoaa lasten unelmia. Se on surullista, avustusjärjestö Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila puolestaan lataa.

Urheilulehden kyselytutkimukseen kerättiin tietoja 14 eri lajista ja viidestä eri kaupungista: Helsingistä, Lahdesta, Kuopiosta, Vaasasta ja Rovaniemeltä. Kohteena olivat lähtökohtaisesti 2008 ja 2012 syntyneet tytöt ja pojat, kilpa- ja harrastetaso erikseen huomioiden.

Kyselytutkimus oli identtinen vuoden 2015 selvitykseen verrattuna - paitsi että nyt mukana oli yksi laji enemmän, cheerleading. Tietoja pyydettiin niin seurojen johtohenkilöiltä kuin yksittäisten joukkueiden avainhenkilöiltä, usein suoraan juniorien vanhemmiltakin. Myös muita lähteitä käytettiin tutkimuksista alkaen.

Kyselyllä selvitettiin, mitä eri lajit maksavat vuodessa nimenomaan kokonaisuudessaan urheilevien juniorien vanhemmille. Kyselyssä siis huomioitiin mahdollisimman tarkasti paitsi välittömät (mm. jäsenmaksut, lisenssimaksut, turnaus- ja leirimaksut, varusteet välineet ja tekstiilit) myös pakolliset välilliset (lähinnä matkustamiseen liittyvät) kulut.

Ne laskettiin yhteen, ja näin hintataulukkoon saatiin mahdollisimman oikeansuuntainen lukema vanhempien vuosikuluista.

Seurojen vastausinnokkuus vaihteli suuresti. Toisista paistoi huoli ja ne vastasivat nopeasti. Toiset taas väistelivät aihetta. Juuri jälkimmäisten kohdalla tietoja kerättiin myös muun muassa suoraan juniorien vanhemmilta.

-?Ajat ovat seuroille nyt niin tukalat, etten haluaisi vastata sellaiseen kyselyyn, jonka lopputulokset saattavat leimata lajimme kalliiksi. Vaikka kallishan se on, eräs seuratoimija sanoi anonyymisti.

Kalleimmiksi lajeiksi osoittautuivat jääkiekko, jalkapallo, taitoluistelu, hiihto sekä kilparatsastus, joka voi maksaa 14-vuotiaan nuoren vanhemmille jopa 30?000 euroa vuodessa. Jättisummaa selittää suurimmaksi osaksi se, että tuon ikäisille ratsastajille vanhemmat ovat usein ostaneet kilpahevosen.

Kilparatsastus on kallis laji, mutta sen hinta vaihtelee valtavasti sen mukaan, ostavatko vanhemmat nuorelle oman hevosen, ja jos ostavat, niin minkä tasoisen.

Kilparatsastus on kallis laji, mutta sen hinta vaihtelee valtavasti sen mukaan, ostavatko vanhemmat nuorelle oman hevosen, ja jos ostavat, niin minkä tasoisen. Kuva: Colourbox

Lajien hinnat vaihtelevat eri alueiden välillä. Suurinta hintahaitari on tavallisesti kilpa- ja harrastetasojen välillä, erityisesti vanhemmissa juniori-ikäluokissa. Jo samassa kaupungissa voi olla yksittäisessä lajissa selkeitä hintaeroja kahden eri seuran välillä.

Kilparatsastuksen rinnalla merkittäviä eroja kilpa- ja harrastetasolla on esimerkiksi hiihdossa, taitoluistelussa ja uinnissa.

- Kilpatasolla jo lasten varuste- ja välinekulut ovat suuria, lapsille ostetaan usein parasta mahdollista, Hannu Itkonen tietää.

Myös jääkiekossa hintahaitari voi olla raju. Esimerkiksi Lahdessa Pelicansin junioriorganisaatio tarjoaa kilpajoukkueiden rinnalla kaikenikäisille niin sanottua "höntsälätkää" 1-2 kertaa viikossa, jolloin 14-vuotiaan juniorin vuosikulut eivät välttämättä ole kuin 500-700 euroa, jos sitäkään. Ero samanikäisten ykkös- ja kakkosjoukkueiden hintaluokkaan on lähes 5?000 euroa.

-?Ongelmana niin jääkiekossa kuin useissa muissa suosikkilajeissa kuitenkin on, etteivät seurat enää tarjoa tällaista puhtaasti leikkiin perustuvaa harrastustoimintaa, koska sitä ei pidetä uskottavana, Itkonen sanoo.

Tuoreen kyselyn kokonaistulos tukee myös Kari Puronahon vuonna 2014 Valtion liikuntaneuvostolle tekemää tutkimusta, jonka mukaan 15-18-vuotiaiden SM-tason juniorien vuosikustannukset olivat jääkiekossa keskimäärin 7?500, jalkapallossa 5?700, yleisurheilussa 5?300 ja hiihdossa 6?600 euroa.

Puronahon tutkimuksessa selvitettiin myös 15 eri lajien kokonaiskustannuksia kymmenessä vuodessa. Jääkiekko saattoi vuosina 2001-2012 maksaa lasten vanhemmille yhteensä lähes 87?000, taitoluistelu liki 85?000 sekä kilpatanssi noin 79?000 euroa.

Jarvan ja Kerosen tutkielman mukaan urheiluharrastaminen maksaa Keski-Suomen alueella jääkiekossa, jalkapallossa, salibandyssä ja koripallossa 11-15-vuotiaissa keskimäärin 2?325 euroa vuodessa. Jalkapallon vuosikustannukset ovat 1?711, jääkiekon 4?489, salibandyn 1?847 ja koripallon 960 euroa. Nämä yhden alueen mediaanilaskelmatkin tukevat yleistä näkemystä harrastuskulujen merkittävästä kasvusta.

Pääkaupunkiseudun lähistöllä asuva isä laski 15-vuotiaan poikansa jääkiekkoharrastuksen maksavan kokonaisuudessaan liki 8?500 euroa vuodessa. Summa koostuu muun muassa seuran kk-maksuista (4?600 euroa: bussivaraukset, majoitukset, valmennus, ruoat pelireissuilla, joukkueasut, pelipaidat, jäämaksut, tuomarimaksut, luistinten teroitukset), lisenssistä (44) sekä luistimista (600) ja kypärästä (200). Eväiden ja polttoainekulujen osuudeksi hän laski 900 euroa.

Eräs isä taas kertoi, että 15-vuotiaan kilpauimarin vuosikulut ovat hurjat 10?000-15?000 euroa. Kuvaavaa on, että yhdestä uimahousuista hän kertoi maksaneensa 400 euroa.

-?Paradoksaalisinta on, että samaan aikaan kun harrastaminen on kallistunut järjettömästi, lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt dramaattisesti, pitkän linjan urheiluvaikuttaja, Olympiakomitean ex-puheenjohtaja Risto Nieminen alleviivaa.

-?Eikä suomalaisten ammattiurheilijoiden määrä ole tässä ajassa ainakaan mitenkään oleellisesti kasvanut.

Suomessa on tehty useita perusteellisia harrastusten hintavertailuja, sen sijaan muissa Pohjoismaissa ei asiantuntijoiden mukaan tiettävästi ainuttakaan.

Norjassa harrastaminen on yleisen käsityksen mukaan halvempaa kuin Suomessa. Muista Euroopan maista ainakin Saksassa vanhempien maksutaakka on noussut selvästi.

Eri suomalaistutkimusten mukaan urheiluharrastusten kallistumisen keskeisimpiä syitä ovat harrastuskausien piteneminen, harjoitteluintensiteetin ja seurojen maksamien palkkojen voimakas kasvu sekä suorituspaikkavuokrien ja välinekulujen oleellinen hinnannousu.

-?Lapset eivät keksi, että pitää esimerkiksi lähteä jo kymmenvuotiaana pelaamaan lätkää Helsingistä Keravalle tai kauemmaksi. Lapset haluavat ainoastaan kilpailla ja pelata, mutta ei heitä haittaa, vaikka kaikki vastustajat tulisivat samasta kaupungista, Risto Nieminen näkee.

-?Viittaan sarjasysteemeihin, joissa valtakunnallista tulosajattelua jumaloidaan aivan liian varhain, ja sitä kautta tietysti vanhempien maksamien matkakulujen määrä kasvaa oleellisesti. Kuluja nostattavat monesti myös ulkomaanmatkat ja jatkuvat tekstiilihankinnat, jotka nekään eivät ole lasten vaan vanhempien keksintöjä.

Myös ammattivalmentajien määrä seuroissa on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvulla. Tutkimuksen mukaan vuonna 2002 ammattivalmentajia oli seuroissa ainoastaan 264, kun vuonna 2016 jo 1?232. Eniten ammattivalmentajia työllistäviä lajeja ovat jalkapallo, jääkiekko ja tennis.

Samaan aikaan vapaaehtoistyön määrä on laskenut oleellisesti. Kun ennen seurakuluja katettiin talkoilla, nyt suurin osa seurojen tuloista tulee muusta kuin perinteisestä varainhankinnasta.

-?Seuroissa tehdään töitä entistä vähemmän ilman korvausta, koska niissä palkkatyön tekeminen nähdään jostain syystä samaksi kuin ammattimainen toiminta. Toisin sanoen seurat itse tuottavat lisää kuluja itselleen - kuten myös julkinen liikuntapolitiikka, joka esimerkiksi Olympiakomitean johdolla korostaa ammattimaistumisen tärkeyttä, Kati Lehtonen selvittää.

-?Hyvä puoli tässä on se, että seurat ovat jo aika merkittäviä työllistäjiä. Huono puoli taas se, että kyse on pääsääntöisesti lasten harrastuksesta ja kulut menevät vanhemmille.

Talkootyössä verotuksen ydin on, että ihmiset tekevät jokamiehentyötä yhteiseksi hyväksi yleishyödyllisessä yhteisössä. Välillisesti voi talkootyöllä vähentää oman lapsensa kuluja, mutta kulujen alennus pitää kohdistua kaikkiin.

-?Vanhempien talkoointoa on ilmiselvästi laskenut se, ettei talkoita voi nykyään tehdä vain oman lapsen kulujen pienentämiseksi, Hope ry:n Hostila muistuttaa.

Valmentajan ohjaamia harjoituksia on seuroissa jo varhaisnuorille tyypillisesti vähintään kolmesti viikossa, minkä päälle tulee keskimäärin kaksi omatoimista harjoitusta.

Harrastusintensiteetti kasvaa iän myötä, sillä 15-vuotiaista jo lähes joka kolmas harjoittelee ohjatusti ainakin 4-5 kertaa viikossa.

-?Kun junioriurheilussa noudatetaan jo hyvin laajasti aikuisten tasolta tuttua huippu-urheilun mallia, kustannukset ovat odotetusti hurjia. Ei haluta uskoa, että ainakin alle 13-vuotiaaksi asti lasten olisi järkevintä harrastaa mahdollisimman monipuolisesti eri lajeja, eivätkä he todellakaan tarvitsisi niin monta ohjattua viikkoharjoitusta - eivät edes itse huippu-urheilun näkökulmasta, Hannu Itkonen korostaa.

-?Seuratoiminnan tehtävänä on opettaa lapsille ja nuorille liikunnallista elämäntapaa sekä sytyttää heissä sisäinen motivaatio eri lajien taitojen omatoimiseen hiontaan. Nyt joissakin lajeissa myös harrastetasolla edetään huippu-urheilun mallin mukaisesti, vaikka seuratoiminta ei kasvata kenestäkään automaattisesti huippu-urheilijaa.

Tutkijat nostavat esiin lajikateuden.

- Lajikateus yhdistettynä harrastamisen intensiteetin kasvuun johtaa toisinaan kilpaurheilun näkökulmasta liian aikaiseen lopulliseen lajivalintaan, Puronaho pohtii.

- Kustannusten nousukehityksen rinnalle ei ole luotu kevyempiä harrastusvaihtoehtoja. Juuri tämä on harvinaisen relevantti pointti.

Entinen ammattikiekkoilija, kauppatieteiden maisteri Jyrki Louhi hämmästelee, mihin Suomesta katosivat yleisseurat, joissa voisi samalla rahalla harrastaa useampia eri lajeja.

-?Lapsille ja nuorille pitäisi ehdottomasti taata nykyistä vapaampi ja helpompi liikkuminen eri lajien välillä, linjaa Louhi, joka yrittää rakentaa perustamansa rahaston kautta uusia suomalaisurheilun menestystarinoita.

Selkeästi yli puolet seuroissa liikkuvista harrastaa vain yhtä lajia.

-?Suomessa on kyllä yhä yleisseuroja, mutta niissäkin eri joukkueiden ja lajien välillä voi olla omat budjettinsa. Yleisseuroissa lajien väliset siirtymät ovat helpompia kuin seurojen välillä, mutta silti eri lajien harrastaminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, Puronajo näkee.

-?Lajiliittojen näkökulmasta lisenssitulot ovat niin merkittäviä, että puheet eri lajien yhteislisensseistä tai jonkinlaisesta yhteisvakuutuksesta ovat jääneet hurskasteluksi, Itkonen muistuttaa.

MYÖS liikuntapaikkamaksut hipovat monissa kaupungeissa pilviä, jos niitä verrataan esimerkiksi vuosituhannen alkuun.

- Monissa lajeissa olosuhteet ovat parantuneet, mikä on sinänsä positiivinen asia, mutta se on samalla nostanut myös harjoitusvuorojen hintoja. Kun yhtä aikaa kuntien tuki seuroille on pysynyt aikaisemmalla tasolla tai jopa laskenut, ovat seurojen kustannukset ja sitä kautta lasten harrastusmaksut nousseet, Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja, ex-urheiluministeri Paavo Arhinmäki linjaa.

Suomessa arvioidaan olevan noin 10?000 aktiivisesti toimivaa liikunta- ja urheiluseuraa. Kati Lehtosen mukaan niissä kansalaistoimijuus on alkanut muuttua yhä enemmän asiakkuudeksi, ostamiseksi ja myymiseksi.

Urheiluseurat toimivat siis jo pitkälti markkinalogiikan mukaisesti kuluttajista kilpaillen.

-?Harrastamisen liitännäiskulut ovat jo niin suuria, etteivät kaikki vanhemmat edes halua ohjata lapsia tiettyjen lajien pariin. Se on iso uhka, koska lapset ja nuoret eivät muutenkaan liiku tarpeeksi. Seuroissa on eittämättä peiliin katsomisen paikka, mutta myös liitot sekä Olympiakomitea ovat kulujen kasvusta vastuussa, Lehtonen korostaa.

- 2010-luvulla järjestelmätason rakenteelliset muutokset ulotettiin huippu-urheiluvetoisesti koko järjestökenttään. Urheilujohtajat perustelivat valtakunnallisten organisaatioiden lakkauttamista sillä, että raha ohjautuu kentälle. Ei tämä nyt kuitenkaan siltä näytä, että seuratasolla muutoksen hyödyt olisivat taloudellisesti positiivisia.

Välineet saattavat olla yllättävän kalliita. Erään nuoren kilpauimarin isä kertoi uimahousujen maksaneen 400 euroa.

Välineet saattavat olla yllättävän kalliita. Erään nuoren kilpauimarin isä kertoi uimahousujen maksaneen 400 euroa. Kuva: Colourbox

Pohjois-Euroopassa seurassa liikkuminen on poikkeuksellisen suurta moniin muihin Euroopan valtioihin verrattuna, joissa lajivalikoima seuraliikunnassa on tavallisesti suppeampi ja kouluilla on suurempi rooli lasten liikuttajina.

-?Harrastusten pitäisi olla kaikkien lasten saatavilla, koska ne tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Harrastuksissa lapset oppivat liikunnallisuutta, sosiaalisuutta ja tavoitteellisuutta, joita kaikkia tarvitaan elämässä, Pelastakaa lapset ry:n Johanna Vidgren huomauttaa.

-?Nyt kun vanhempia pidetään maksavina asiakkaina, se näkyy jo myös seurojen jäsenmaksujen hinnoittelussa, mikä automaattisesti eriarvoistaa perheitä ja heikentää lasten osallistumismahdollisuuksia.

Vladimir Putinin järjetön hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut globaalisti inflaatiopiikin, joka nostaa entisestään myös suomalaisen junioriurheilun uhkakuvia. Entinen 100 euroa tarkoittaa maksuissa nyt 120 euroa.

-?Olen inflaation vaikutuksesta todella huolissani, Arhinmäki sanoo.

- Seuroissa ja liitoissa on nyt vakavasti pohdittava keinoja, miten kustannusten nousua voidaan hillitä omilla toimilla. Tämähän ei siis ole enää ainoastaan köyhien vaan jo myös keskituloisten perheiden ongelma. Tilanne on vaikea varsinkin perheissä, joissa on useampia kalliita lajeja harrastavia lapsia.

Tutkija Puronahon mielestä kansallisella liikuntakulttuurilla oli suuri tilaisuus ennaltaehkäistä monia koronapandemian, turvattomuuden ja sosiaalisten kontaktien vähenemisen aiheuttamia haittoja, kunnes kaiken entisen päälle iski vielä energiakriisi.

- Junioriurheilun tilanne ei näytä hyvältä. Sellainen liikunta, mikä ei vaadi käyttökustannuksiltaan kalliita liikuntapaikkoja, voi jotenkin selviytyä, mutta kyllä tällainen kustannusten nousu vaikuttaa kaikkeen harrastamiseen, hän harmittelee.

Monien asiantuntijoiden mukaan seurajärjestelmästä on tullut itseään ruokkiva peto, jonka mukana on seurannut paljon ikäviä lieveilmiöitä. Niistä avustusjärjestöt kantavat nyt voimakkaasti huolta.

-?Asiat ovat rempallaan, kun osa vähävaraisista vanhemmista ajautuu kulutusluottohelvettiin ja itsetuhoisiin ajatuksiin yrittäessään mahdollistaa lastensa harrastamisen. Tai kun joku vanhempi joutuu myymään jopa omaisuuttaan selvitäkseen harrastuskustannuksista, Hope ry:n Hostila kertoo.

-?Kurjaa on ollut kuulla tilanteista, joissa lapset ovat joutuneet kysymään vanhemmiltaan, voivatko he tänään käydä suihkussa. Lapset ovat yrittäneet säästää energiaa, jotta vanhemmilla jäisi rahaa heidän harrastuksiinsa. Hyvinvointivaltiossa on jotain pahasti pielessä, jos lapset eivät voi käydä vapaasti edes suihkussa, Pelastakaa lapset ry:n Vinberg summaa.

Kuva: Colourbox

Helsinki: HIFK+Karhu-Kissat

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 6 600,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 5 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 8 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 7 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 4 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 3 600,00 ?

Kuopio: KalPa

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 5 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 200,00 ?

Lahti: Pelicans+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 600,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 5 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 600,00 ?

Rovaniemi: RoKi+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 4 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 4 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 800,00 ?

Vaasa: Sport

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 4 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 4 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 200,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: HJK+MPS+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 700,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 700,00 ?

Kuopio: KuPS+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 4 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 4 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 3 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 4 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 4 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 3 300,00 ?

Lahti: FC Reipas+Kuusysi+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 850,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Rovaniemi: RoPS

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 050,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 100,00 ?

Vaasa: VPS-j

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 100,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Kuva: Getty Images

Helsinki: PuMa+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Kuopio: Puijo Wolley+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Lahti: Salpis

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 750,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 750,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 750,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 750,00 ?

Rovaniemi: Arctic Volley

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 100,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 100,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 100,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 100,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 100,00 ?

Vaasa: Kiisto

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: HNMKY

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 5 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Kuopio: Linkki+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 250,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 250,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 250,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 250,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 050,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 150,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Lahti: Lahti Basket

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 550,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 480,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 550,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 480,00 ?

Rovaniemi: RoNMKY

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Vaasa: Vaasan Salama

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 750,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 750,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 500,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: Eräviikingit

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 100,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Kuopio: Welhot

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Lahti: LaSB+Pelicans

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 100,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 100,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Rovaniemi: Santa's United+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 850,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Vaasa: SB Vaasa

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 650,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 650,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: VHS

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 4 850,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 4 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 700,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Kuopio: KRV

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 4 200,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 3 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 950,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 3 150,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 4 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 950,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 3 150,00 ?

Lahti: Viipurin Reipas

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 550,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 550,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 550,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 550,00 ?

Rovaniemi: Taipumattomat

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 5 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Vaasa: Telinetaiturit

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 5 400,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 4 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 5 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 4 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 500,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: Cetus+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 6 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 6 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Kuopio: KuUS

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Lahti: LaUS +muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Rovaniemi: RoiUS

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 700,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 700,00 ?

Vaasa: VUS

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 650,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 650,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: HKV+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 400,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Kuopio: Kuopion Reipas

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Lahti: Lahden Ahkera

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Rovaniemi: Lapin Lukko+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 400,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 400,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 200,00 ?

Vaasa: Vaasan Vasama+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 400,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: Tali Golf+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Kuopio: TarinaGolf

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 700,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 700,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Lahti: Lahden Golf

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 3 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 350,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 350,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 900,00 ?

Rovaniemi: Santa Claus Golf+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 450,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 450,00 ?

Vaasa: Vaasan Golf+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: Keskustalli+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Kuopio: Kuopion Ratsastajat+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 100,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Lahti: Lahden Ratsastajat+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 4 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 4 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Rovaniemi: Urheiluratsastajat+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 30 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 4 150,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 4 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 4 150,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 30 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 4 150,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 4 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 4 150,00 ?

Vaasa: RoutaRatsu+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 25 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 500,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: Helsingin Taitoluisteluklubi

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 8 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 8 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 8 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 8 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Kuopio: KuTa

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 9 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 6 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 9 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 6 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 100,00 ?

Lahti: LTL

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 7 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 7 100,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 7 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 7 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 7 100,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 7 000,00 ?

Rovaniemi: RoiTa

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 6 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 3 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 6 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 3 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 6 300,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 6 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 3 300,00 ?

Vaasa: Vaasan Luistinkerho+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 9 800,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 2 000,00 ?

Kuva: Timo Marttila / Aamulehti

Helsinki: Roihu

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 550,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 950,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 200,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 550,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 200,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Kuopio: PuPe+muut lähteet

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 3 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 3 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 600,00 ?

Lahti: LMV

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 850,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 750,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 750,00 ?

Rovaniemi: Napa Pesis-Team

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 450,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 450,00 ?

Vaasa: Mailattaret+Vaasan Maila

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 300,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 950,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 950,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 500,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 500,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 950,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 950,00 ?

Kuva: Colourbox

Helsinki: HAC

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 4 200,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 3 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 4 200,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 3 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 800,00 ?

Kuopio: Cheer Stars

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 600,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 600,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 600,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 000,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 600,00 ?

Lahti: LCS+muut lähteet

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 1 600,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 650,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 300,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 400,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 600,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 650,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 300,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 400,00 ?

Rovaniemi: Arctic Cheer All-Stars

Tytöt, 14 vuotta, kilpa1 900,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 1 900,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 1 900,00 ?

Vaasa: WCVC

Tytöt, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Tytöt, 14 vuotta, harraste 1 050,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, kilpa 2 350,00 ?

Tytöt, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Pojat, 14 vuotta, kilpa 2 800,00 ?

Pojat, 14 vuotta, harraste 1 050,00 ?

Pojat, 10 vuotta, kilpa 2 350,00 ?

Pojat, 10 vuotta, harraste 850,00 ?

Ilta Sanoma
mercredi 15 mars 2023 09:07:00 Categories: Ilta Sanoma Urheilulehti

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.