Sökresultat : Hemfosa finland holding 6 oy

Företags faktablad Hemfosa finland holding 6 oy

- Status : Aktiv
Namn : Hemfosa finland holding 6 oy
Företagsnummer: 2996946-4
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 29.04.2019
Bransch : Konsultverksamhet avseende företags organisation
Alias: Hemfosa Finland Holding 6 Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00100  Helsingfors centrum ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.