Sökresultat : Demopro oy

Företags faktablad Demopro oy

- Status : Aktiv
Namn : Demopro oy
Företagsnummer: 3238058-9
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk :
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 25-09-2021
Bransch : Näringsgrenen
Alias: Demopro Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00770  Jakobacka ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-00770  Jakobacka ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Telefon : Logga in till denna information.Svenska
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.