Sökresultat : Bangladesh finland business association ry

Företags faktablad Bangladesh finland business association ry

- Status : Aktiv
Namn : Bangladesh finland business association ry
Företagsnummer: 3080426-1
Kategori : Ideell Förening
Primärt språk : Finnish
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 25-04-2017
Bransch : Näringsgrenen
Alias: Bangladesh Finland Business Association Ry
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-33480  Ylöjärvi, Finland
Deskription
Kommuner : Ylöjärvi, De ekonomiska regionerna : Tammerfors, Landskapen : Birkaland, RFV : Västra och Inre Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Birkaland, Språklig indelning : Enspråkig finsk kommun

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.