Sökresultat : Auto sky oy

Företags faktablad Auto sky oy

- Status : Aktiv
Namn : Auto sky oy
Företagsnummer: 3205844-2
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finska
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 27-04-2021
Bransch : Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)
Alias: Auto Sky Oy, Karim Group Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00560  Majstad-Gammelstad ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-00560  Majstad-Gammelstad ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00560  Majstad-Gammelstad ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
E-post : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.