Sökresultat : Almasihi maher

Företags faktablad Almasihi maher

- Status : Aktiv
Namn : Almasihi maher
Företagsnummer: 3119660-8
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finska
Hemort: Datum för registrering : 01-01-0001
Bransch : Övriga bygginstallationer
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-65280  Vasa, Finland
Deskription
Kommuner : Vasa, De ekonomiska regionerna : Vasa, Landskapen : Österbotten, RFV : Västra och Inre Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Österbotten, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Mobil : Logga in till denna information.Svenska
Telefon : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.