Sökresultat : Ali letif oy

Företags faktablad Ali letif oy

- Status : Aktiv
Namn : Ali letif oy
Företagsnummer: 3339011-3
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 24-01-2023
Bransch : Taxitrafik
Alias: Ali Letif Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00980  Södra Nordsjö ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Telefon : Logga in till denna information.Svenska
Mobil : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.