Sökresultat : Aito konesaumakatto oy

Företags faktablad Aito konesaumakatto oy

- Status : Aktiv
Namn : Aito konesaumakatto oy
Företagsnummer: 2221637-1
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Vanda  VandaDatum för registrering : 02.10.2008
Bransch : Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Alias: Aito Konesaumakatto Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-01600  Myrbacka ( Vanda ), Finland
Deskription
Kommuner : Vanda, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-01600  Myrbacka ( Vanda ), Finland
Deskription
Kommuner : Vanda, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Telefon : Logga in till denna information.Finska
Mobil : Logga in till denna information.Finska
Mobil : Logga in till denna information.Svenska
Telefon : Logga in till denna information.Svenska
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.