Sökresultat : Aatos k

Företags faktablad Aatos k

- Status : Aktiv
Namn : Aatos k
Företagsnummer: 3136535-2
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finska
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 01-01-0001
Bransch : Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00530  Berghäll ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Telefon : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.