Sökresultat : Dynaom movement

Företags faktablad Dynaom movement

- Status : Aktiv
Namn : Dynaom movement
Företagsnummer: 1576150-7
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 17-05-2018
Bransch : Annan sportverksamhet
Alias: Dynaom Movement
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00270  Norra Mejlans ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Mobil : Logga in till denna information.Svenska
Telefon : Logga in till denna information.Svenska
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.