Sökresultat : Mediverse

Företags faktablad Mediverse

- Status : Aktiv
Namn : Mediverse
Företagsnummer: 3387396-7
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Svenska
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 03-09-2023
Bransch : Näringsgrenen
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00390  Kånala ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Webplats : Svenska
Mobil : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.