Sökresultat : Johanna katajala

Företags faktablad Johanna katajala

- Status : Aktiv
Namn : Johanna katajala
Företagsnummer: 2248692-9
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Vanda  VandaDatum för registrering : 03-05-2017
Bransch : Näringsgrenen
Alias: Johanna Katajala
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-01610  Gruvsta ( Vanda ), Finland
Deskription
Kommuner : Vanda, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-01610  Gruvsta ( Vanda ), Finland
Deskription
Kommuner : Vanda, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Mobil : Logga in till denna information.Svenska
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.