Sökresultat : 4 more ab

Företags faktablad 4 more ab

- Status : Aktiv
Namn : 4 more ab
Företagsnummer: 3402319-8
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Svenska
Hemort: Vasa  VasaDatum för registrering : 30-10-2023
Bransch : Näringsgrenen
Alias: 4 More Oy, 4 More Ltd
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-65100  Vasa, Finland
Deskription
Kommuner : Vasa, De ekonomiska regionerna : Vasa, Landskapen : Österbotten, RFV : Västra och Inre Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Österbotten, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-65100  Vasa, Finland
Deskription
Kommuner : Vasa, De ekonomiska regionerna : Vasa, Landskapen : Österbotten, RFV : Västra och Inre Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Österbotten, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Mobil : Logga in till denna information.Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.