Sökresultat : 3 k vegies

Företags faktablad 3 k vegies

- Status : Aktiv
Namn : 3 k vegies
Företagsnummer: 3006140-2
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finska
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 01-01-0001
Bransch : Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00980  Södra Nordsjö ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.