Sökresultat : 12kuukautta oy

Företags faktablad 12kuukautta oy

- Status : Aktiv
Namn : 12kuukautta oy
Företagsnummer: 2875364-5
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Helsingfors  HelsingforsDatum för registrering : 22-12-2017
Bransch : Övriga informationstjänster
Alias: 12Kuukautta Oy
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-00320  Södra Haga ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-00320  Södra Haga ( Helsingfors ), Finland
Deskription
Kommuner : Helsingfors, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Mobil : Logga in till denna information.Svenska
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Webplats : Svenska

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.