Ilta Sanoma

Työeläkkeiden verotukseen vaikuttavat ensi vuonna esimerkiksi sote-uudistus ja tänä vuonna tehty kansaneläkkeen tarkistus.

Työeläkkeisiin on ensi vuoden alussa tulossa tuntuva 6,8 prosentin korotus. Korotuksesta käteen jäävä osuus kuitenkin vaihtelee yllättävästikin nykyisen eläkkeen tasosta riippuen.

Verotus kiristyy jopa puolella työeläkkeen saajista. Suomessa asuvien eläkeläisten keski-eläke oli viime vuoden lopussa 1?784 euroa. Esimerkkilaskelmien perusteella sitä pienempien työeläkkeiden verot pääsääntöisesti nousevat.

- Pienillä työeläkkeillä verotus voi hitusen kiristyä verrattuna kuluvaan vuoteen, koska kuluvana vuonna kansaneläkkeeseen tehtiin indeksitarkistus myös elokuun alussa, sanoo pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola Veronmaksajain Keskusliitosta.

Eläkkeensaaja voi saada sekä työ- että kansaneläkettä, jos työeläke on jäänyt pieneksi. Kovan inflaation takia kansaneläkkeisiin tehty indeksitarkistus kevensi eläkeverotusta kesken vuoden johtuen eläketulovähennysten kansaneläkesidonnaisuudesta.

Lue lisää: Monet eläkkeet ja etuudet nousevat tänään

Kirkko-Jaakkolan mukaan pienimpien työeläkkeiden saajien verotus nousee ensi vuonna suunnilleen samalle tasolle kuin se olisi ollut ilman keskellä vuotta tehtyä tarkistusta.

- Jos loppuvuodelle 2022 ei hakenut uutta verokorttia, ei ensi vuoden verokortillakaan tästä johtuvaa kiristymistä pitäisi huomata, kun väliaikaisen kevennyksen saa vasta veronpalautuksina, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Verotuksen kiristymisestä huolimatta eläkeläiselle, joka tänä vuonna saa bruttona työeläkettä 1500 euroa kuukaudessa, saa ensi vuonna verojen jälkeen tililleen 1?376 euroa kuukaudessa, eli 84 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Sen sijaan verotus kevenee niillä, joiden työeläke bruttona on tänä vuonna 2000-3500 euroa kuukaudessa. Suurimpia voittajia ovat laskelmien perusteella ne, jotka tänä vuonna ovat bruttona saaneet noin 2?500 euron työeläkettä kuukaudessa. Heidän verotuksensa kevenee ensi vuonna lähes 1,4 prosenttiyksikköä, ja 6,8 prosentin korotuksesta heille jää verojen jälkeen 166 euroa.

Esimerkiksi 4?000 euron työeläkkeiden 272 euron korotuksesta jää verojen jälkeen jäljelle tätä vähemmän, 149 euroa.

Lue lisää: Osa eläkeläisistä hyötyy työeläkkeen super­korotuksesta muita enemmän - katso, paljonko eläkkeestä jää verojen jälkeen käteen

- Melko satunnaisilla eläketasoilla verotus kevenee ihan reilustikin sote-uudistuksesta johtuvien veromuutosten takia, Kirkko-Jaakkola sanoo.

- Korkeimmilla eläketasoilla verotus taasen voi kiristyä selvästi, kun ansiotuloverotukseen yleinen indeksitarkistus tehdään ennustetun 3,5 prosentin ansiokehityksen perusteella ja työeläke nousee lähes tuplaten enemmän.

Lisäksi tänä vuonna yli 3?700 euron kuukausieläkettä saaneilla eläketulon lisävero kiristyy, koska sen tulorajaan, mikä on 47?000 euroa vuodessa, ei olla tekemässä lainkaan indeksitarkistusta.

Lue lisää: Eläkkeiden jättikorotus merkitsee jopa 14?000 euron eroa eläkekertymässä - nyt on jo kiire toimia

- Eläketulon lisäverolle tulee näin paljon uusia maksajia, kun työeläkeindeksi korottaa eläkkeitä, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Käytännössä yli 2?500 euron työeläkettä saa enää 15 prosenttia ja yli 4?000 euron 3 prosenttia suomalaista eläkeläisistä. Verotuksen aiheuttamista poikkeuksista huolimatta prosenttikorotuksesta hyötyvät yleisesti euromääräisesti eniten ne, joiden eläkkeet ovat jo nyt suurimpien joukossa.

Lue lisää: Eläkkeiden "superkorotus" harmittaa, kun eläke onkin pieni - "raha menee rahan luo"

Työeläkkeiden 6,8 prosentin korotus on suurin noin 30 vuoteen. Eläkeläisiltä saaduissa kommenteissa muistutetaan kuitenkin sitä, etteivät eläkkeet ole pysyneet palkkojen nousun perässä, ja että eläkkeiden verotus on noin 8-10 prosenttia ankarampaa kuin palkansaajien.

- Jos otetaan huomioon palkansaajan veronluonteiset maksut, mukaan lukien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, ei ero ole lähellekään noin suuri, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Hänen mukaansa noin 20 000 euroa vuosieläkkeestä verojen ja veronluonteisten maksujen jälkeen voi kuitenkin jäädä vähemmän käteen kuin samansuuruisesta palkkatulosta.

Ilta Sanoma
mardi 1 novembre 2022 08:30:00 Categories: Ilta Sanoma Taloussanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.