Ilta Sanoma

Vaasan hovioikeuden antaman osapäätöksen mukaan lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu saa odottaa tuomion täytäntöönpanoa vapaalla jalalla.

Kuva: Timo Aalto / Lehtikuva

Vaasan hovioikeus vapautti törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomion saaneen miehen. Mies oli tuomittu syyskuussa Satakunnan käräjäoikeudessa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat vuonna 2013.

Syyskuussa antamassaan tuomiossa käräjäoikeus oli määrännyt miehen vangittavaksi, ja hän oli hovioikeuden päätökseen asti vankilassa.

Käräjäoikeuden tuomion jälkeen mies valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati, että vangitseminen kumotaan, koska rikoksista on kulunut lähes kymmenen vuotta, eikä hän ole sen jälkeen syyllistynyt rikoksiin, hänellä on työpaikka ja hänen elämänsä on "muutoinkin vakiintunutta". Miehen mukaan vangitseminen olisi kohtuutonta ja vastoin vähimmän haitan periaatetta.

Hovioikeuden osapäätös merkitsee, että mies saa odottaa tuomionsa täytäntöönpanoa ja tapauksen varsinaista hovioikeuskäsittelyä vapaalla jalalla. Hovioikeus oli ratkaisussaan yksimielinen. Ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Tiedossa ei ole, koska hovioikeus ratkaisee, pidetäänkö miehen käräjäoikeudessa saama viiden vuoden tuomio ennallaan vai muutetaanko sitä. Käräjäoikeuden tuomio on tuomiolauselmaa lukuun ottamatta salainen.

Hovioikeudessa syyttäjä vaati miehen kantelun hylkäämistä, koska vangitsemisvaatimus oli tiedossa jo toukokuussa, minkä vuoksi miehellä oli runsaasti aikaa varautua vangitsemiseen ja järjestää käytännön asioita.

Vangitsemista koskevassa osapäätöksessään hovioikeus katsoo, että ei ole syytä olettaa miehen syyllistyvän uusiin rikoksiin tai välttelevän tuomion täytäntöönpanoa. Toisaalta vankeusrangaistuksen pituus on riittävä peruste vangitsemiselle.

- Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan näin pitkään vankeusrangaistukseen tuomittu pääsääntöisesti määrätään vangittavaksi.

- Kansalaisten luottamuksen yhteiskunnan mahdollisuuksiin torjua rikollisuutta ja ylläpitää oikeudenmukaista järjestelmää on katsottu myös vähenevän, jos vakavasta rikoksesta tuomittu tekee vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa odottaessaan uusia rikoksia.

Hovioikeus päätyi kuitenkin lopulta vapauttamaan miehen, koska rikoksista on kulunut yli yhdeksän vuotta ja uhri teki niistä rikosilmoituksen vasta kahdeksan vuotta myöhemmin.

Hovioikeuteen mies on nimennyt uusia todistajia valituksensa tueksi. Hovioikeus perustelee päätöstä myös sillä, että mies ei ole vuoden 2013 syyllistynyt rikoksiin, eikä tällä ole rikosrekisteriä. Pakkokeinolain mukaan vangitsemisesta ei saa koitua tarpeettomasti haittaa tai vahinkoa.

Miehen vapauttamisesta uutisoi ensin Satakunnan Kansa.

Ilta Sanoma
lundi 31 octobre 2022 17:35:00 Categories: Ilta Sanoma Kotimaa

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.