Ilta Sanoma

Kaikista muistisairaista noin 8 prosenttia on alle 65-vuotiaita. Tyypillinen tutkimusten tulos tämän ikäisillä on myös se, että kyseessä onkin työuupumus.

Alzheimerin taudin oireisiin kuuluu, että uudet asiat eivät tallennu enää pitkäkestoiseen muistiin.

Alzheimerin taudin oireisiin kuuluu, että uudet asiat eivät tallennu enää pitkäkestoiseen muistiin. Kuva: MVPhotos, kuvankäsittely IS

Alzheimerin tautia pidetään hyvin iäkkäiden ihmisten sairautena, mutta tämä ei ole koko totuus taudista.

-?Tunnetaan kolme selkeää geenivirhettä eli mutaatiota, jotka aiheuttavat Alzheimerin tautia nuoremmillekin ihmisille, kertoo neurologian erikoislääkäri, dosentti Kati Juva Hus Psykiatriakeskuksesta.

Juva sanoo tavanneensa vastaanotollaan muutamia potilaita, joille Alzheimerin tauti on geenivirheen vuoksi puhjennut nelikymppisenä.

Hän korostaa, että tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

-?Näitä perinnöllisiä Alzheimerin taudin muotoja sairastavia potilaita on Suomessa pikemminkin kymmeniä kuin satoja ihmisiä, Juva suhteuttaa.

-?Nuorempi huomaa muistioireet itse, kun ikääntyneellä se menee niin päin, että läheinen kiinnittää huomiota siihen, etteivät asiat enää suju, dosentti Kati Juva sanoo.

-?Nuorempi huomaa muistioireet itse, kun ikääntyneellä se menee niin päin, että läheinen kiinnittää huomiota siihen, etteivät asiat enää suju, dosentti Kati Juva sanoo. Kuva: Paivi Ristell

Terveyskirjaston mukaan Alzheimerin tauti on ylipäätään harvinainen alle 65-vuotiailla.

Juva kertoo, että nuorimmat hänen tapaamansa Alzheimer-potilaat ovat olleet nelikymppisiä, ja tapaukset alkavat pikkuhiljaa yleistyä 55 ikävuoden jälkeen.

-?Helsingin kokoisessa kaupungissa tehdään kymmeniä diagnooseja vuosittain työikäisille eli alle 65-vuotiaille.

Kuva: MVPhotos / kuvankäsittely IS

Tutkimusten mukaan kaikista muistisairaista noin 8 prosenttia on alle 65-vuotiaita. Tähän lukuun kuuluvat Alzheimerin taudin lisäksi myös muut muistisairaudet, kuten otsa-ohimolohkorappeuma, Huntingtonin tauti ja alkoholidementia.

Juva kertoo, että työikäisten kohdalla muistisairauden syyt vaihtelevat enemmän kuin iäkkäämmillä.

-?Jos on käyttänyt runsaasti alkoholia, alkoholidementia voi tulla jo tässä vaiheessa. Ylipäätään kun kyseessä ovat työikäisen muistioireet, pitää ottaa enemmän huomioon harvinaisten tautien mahdollisuus.

Alzheimerin taudin suhteen 75 vuoden ikää voi pitää eräänlaisena vedenjakajana.

-?Siinä kohtaa tapaukset lähtevät selvimmin nousuun, ja yleisyys alkaa kasvaa voimakkaasti iän myötä.

Yli 85-vuotiaista Alzheimerin tautia esiintyy jo 15-20 prosentilla.

Fakta

? Muisti heikkenee. Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat.

? Kielelliset kyvyt heikentyvät. Sanoja joutuu hakemaan ja puheen ymmärtäminen vaikeutuu.

? Hahmottaminen vaikeutuu. Ihmisten tunnistaminen tai ympäristössä liikkuminen voi olla hankalaa.

? Toiminnanohjaus heikentyy. Organisointikyky laskee ja tekemisen suunnittelu, aloittaminen ja toteuttaminen vaikeutuvat.

Lähde: Terveyskirjasto

Riippumatta sairastumisiästä, Alzheimerin tauti alkaa usein samalla tavalla.

-?Tallennusnäppäin menee rikki ensimmäiseksi. Uudet asiat eivät tallennu pitkäkestoiseen muistiin.

Työikäiselle tällainen muistin pätkiminen aiheuttaa ongelmia huomattavasti nopeammin kuin sellaiselle iäkkäälle, jonka elinpiiri on kaventunut kotiin ja joka saa digiasioden hoitamiseen muutenkin apua.

-?Keskimäärin ihmisen tiedollinen vaatimustaso laskee iän myötä. Työikäinen ihminen törmää heti ongelmiin, jos pin-koodit ja salasanat alkavat jatkuvasti olla hukassa.

Kuva: MVPhotos, kuvankäsittely IS

Mikäli muistisairauteen viittaavia oireita ilmaantuu työikäiselle, ihminen havahtuu usein itse siihen, että hän joutuu jatkuvasti pinnistelemään.

-?Nuorempi huomaa muistioireet itse, kun ikääntyneellä se menee niin päin, että läheinen kiinnittää huomiota siihen, etteivät asiat enää suju.

Ero johtuu myös siitä, että nuoremman ihmisen aivot ovat yleensä muuten terveet.

-?Kun terveet aivot sairastuvat Alzheimerin tautiin, ihmisen sairaudentunto on parempi. Hän tiedostaa ongelmat ja hakeutuu lääkäriin.

Vaikka on tärkeää huomata, että Alzheimerin tautiin voi sairastua nuorempikin, monen työikäisen kohdalla muistioireiden aiheuttajaksi paljastuu todellisuudessa jokin muu syy kuin muistisairaus.

-?Tutkimuksissa todetaan erittäin usein, että merkkejä muistisairaudesta ei ole, vaan oireita selittää masennus tai työuupumus.

Ilta Sanoma
vendredi 28 octobre 2022 12:36:00 Categories: Ilta Sanoma Terveys

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.