Ilta Sanoma

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan Suomi voisi periaatteessa rajoittaa venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrän nollaan ja lähteä perumaan jo myönnettyjä viisumeita.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti Kuva: Juha Salminen / HS

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan Venäjän eilinen uutinen osittaisesta liikekannallepanosta ja tilanteen kehittyminen lisäävät hallituksen ja viranomaisten oikeudellista liikkumavaraa venäläisten maahan pääsyn rajoittamisessa.

- Turvallisuustilanne voidaan ja pitää ottaa huomioon realistisesti, Pöysti sanoo IS:lle.

Ensin ulkoministeriön, sisäministeriön ja turvallisuusviranomaisten tulisi kuitenkin antaa arvio, että yleisesti Venäjän kansalaisiin voidaan tulkita liittyvän kohonnut turvallisuusuhka tai riski haitasta kansainvälisille suhteillemme. Tämä avaa tien myös EU- ja Schengen-säännösten tulkinnalle.

- Mielestäni tässä tilanteessa on molempia aspekteja, koska voidaan sanoa, ettei ole eduksi Suomen suhteille Baltian maihin ja Ukrainaan, jos turismimatkustaminen Suomeen tai Suomen kautta on laajamittaista maasta, joka alkaa avoimesti puhua käyvänsä sotaa länttä vastaan. Turvallisuuden osalta kysymys on se, tiedämmekö me, keitä Venäjältä tulee ja mitä he ovat tekemässä.

- Totta kai tilanne, jossa myös naapurimaamme johto on käyttänyt aika voimakasta ja uhkaavaa kieltä vaikuttaa yleiseen turvallisuusarvioon ja kansainvälisiin suhteisiin. Kumpikin ovat perusteita, jotka myös EU-oikeus tuntee, rajoittaa kolmannen valtion kansalaisten maahantuloa.

Hallituksessa on peräänkuulutettu viikko toisensa perään EU:n ja Schengen-alueen yhteisen päätöksen tärkeyttä venäläisten viisumikysymyksessä. Pöystin mukaan EU:n yhteisen ratkaisun tien voi nähdä ikään kuin umpeutuneen ainakin lyhyellä aikavälillä.

Toinen esillä pidetty reitti on ollut uuden kansallisen pakotelainsäädännön ja muun lainsäädännön, esimerkiksi erillislain laatiminen. Ulkoministeriö on kuitenkin sitä mieltä, ettei lainsäädäntö ehtisi valmistua tähän hätään.

- Tiedän, että ulkoministeriössä on ollut siitä vähän epäilyksiä. Varmaan tilanne alkaa nyt olemaan sillä tavalla kiireinen, että joudutaan muitakin reittejä miettimään, Pöysti sanoo.

Tällä hetkellä tilanne on siis se, että EU ei ole kyennyt asiassa yhteisiin päätöksiin, eikä kansallista pakotelainsäädäntöä ehditä tähän hätään laatimaan. Onko Suomen ainoa vaihtoehto siis lähteä tulkitsemaan itsenäisesti EU- ja Schengen-säännöstöä?

- Näin ymmärtääkseni ollaan tekemässä. Tilanne jättää nopeasti vaikuttaviin toimiin käytännössä vain lain tulkinnan tien, Pöysti sanoo.

Voidaanko tulkintaa tehdä niin pitkälle, että turistiviisumit vedetään nollaan tai jopa myönnettyjä viisumeja lähdetään perumaan?

- Periaatteessa kyllä. Mutta jos meidän rajallemme tulee Venäjän kansalainen, jolla on jonkin toisen maan myöntämä Schengen-viisumi, täytyy Suomessa tehdä valituskelpoinen hallintopäätös siitä, että hänen pääsynsä Suomeen evätään, jos häntä ei päästetä maahan.

Mitä EU- ja Schengen-säännöstön tulkitseminen sitten käytännössä tarkoittaa?

Suomen lainsäädännön ja EU:n viisumisäännöstön pohjana on, että maahantulon edellytysten tarkastelussa sekä viisumikäsittelyssä tulee aina noudattaa yksilökohtaista harkintaa yksittäistä päätöstä tehtäessä.

Tämä on tietysti ristiriidassa sen kanssa, että kaikki venäläiset luokiteltaisiin turvallisuusuhaksi tai vaaraksi kansainvälisille suhteille.

Pöystin mukaan tietystä maasta tuleviin henkilöihin kohdistuvat yleisluontoiset rajoitukset ovat kuitenkin poikkeuksellisesti mahdollisia.

Jos viisumi jätetään myöntämättä tai henkilön maahan pääsy evätään, pitää tästä tehdä yksilökohtainen päätös, josta voidaan valittaa hallintotuomioistuimeen. Tässä vaiheessa päätökselle tulee myös olla Pöystin mukaan myös yksilölliset perustelut.

- Toki mukana voi olla myös kollektiivisia perusteluja, mutta tässä vaiheessa on perusteltava, miksi juuri tätä henkilöä ei päästetty maahan.

Maahantulon edellytyksien tarkastelusta vastaa Rajavartiolaitos, viisumien myöntämisestä ulkoministeriö.

- Näitä tahoja voidaan toki ohjata toimimaan tiettyyn tapaan, mutta se on viime kädessä heidän virkavastuulla tehtävä päätös.

- Hallinnon arvion turvallisuusuhasta tulisikin tässä olla sellainen, että rajalla virkavastuulla olevat henkilöt voivat sen hyväksyä. Mutta ymmärtääkseni tässä tilanteessa on mahdollisuus näin tehdä, kunhan valituskelpoiset hallintopäätökset saadaan tehtyä virkavastuulla, Pöysti sanoo.

Pöysti painottaa kuitenkin, että vaikka uutta kansallista pakotelainsäädäntöä ei ehditä tähän hätään saamaan voimaan, tulisi sen tarve kuitenkin selvittää.

- Voihan jatkossakin olla tilanteita, joissa se voisi olla hyödyksi. Pitkällä tähtäimellä olisi hyvä, että meillä olisi myös kansallista lainsäädäntöä, joka antaa riittävästi toimintamalleja ja työkaluja. Eivätkä toimivat viranomaiset joutuisi hankaliin tilanteisiin.

Suomi pyysi alkuviikosta EU-komissiolta myös, että ne Schengen-maat, jotka estävät Venäjän kansalaisten maahan pääsyn rajallaan, samalla joko mitätöisivät tai kumoaisivat kyseisen henkilön viisumin tai asettaisivat tämän maahantulokieltoon.

Tällöin muut jäsenvaltiot voisivat estää henkilön maahan pääsyn omalla rajallaan. Näin estettäisiin samoilta henkilöiltä mahdollisuus yrittää pääsyä Schengen-alueelle jonkin muun maarajan tai lentoreitin kautta.

Lue lisää: Suomi pyytää kirjeellä suositusta Venäjän kansalaisten viisumien mitätöinnistä, kumoamisesta ja maahan­tulo­kielloista

Venäjän liikekannallepanon myötä keskustelu on alkanut myös siitä, miten Suomi tulisi reagoimaan venäläisiin turvapaikanhakijoihin.

Latvian ulkoministeri ilmoitti eilen, ettei maa aio tarjoa turvapaikkaa niille, jotka pakenevat Venäjältä maan liikekannallepanotoimia.

Pöystin mukaan pelkkä asevelvollisuuden välttely ei kuitenkaan vielä oikeuta turvapaikkaan.

- Minun käsitykseni on se, että pelkkä asevelvollisuuden välttely ei ole vielä sellaisenaan kansainvälisen suojelun myöntämisen peruste.

Hänen mukaansa harkinta on kuitenkin aina yksilökohtaista ja jokainen hakemus on käsiteltävä.

Ilta Sanoma
jeudi 22 septembre 2022 16:48:00 Categories: Ilta Sanoma Politiikka

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.