Ilta Sanoma

Välttelevä kiintymyssuhdemalli saa ihmisen sulkeutumaan ihmissuhteissa. Se voi johtaa myös erilaisiin mielenterveysongelmiin. Tiktokista tuttu psykoterapeutti Ville Merinen kertoo, miten mallin tunnistaa ja kuinka sen voi purkaa.

Suhteen toisesta osapuolesta voi tuntua, että välttelevän ihmissuhdemallin omaava kumppani ei avaa hänelle sydäntään.

Suhteen toisesta osapuolesta voi tuntua, että välttelevän ihmissuhdemallin omaava kumppani ei avaa hänelle sydäntään. Kuva: Shutterstock

Pelkää tunteita, joten pitää muut etäällä.

Kantaa huolta muista, muttei puhu omista huolistaan.

Ei suostu riitelemään.

- Nämä ovat tyypillisiä piirteitä ihmiselle, jonka kiintymyssuhdemalli on välttelevä kiintymyssuhde, kertoo psykoterapeutti Ville Merinen.

Merinen tunnetaan sosiaalisessa mediassa nimellä @terapeuttiville, ja hän on tullut tutuksi muun muassa Tiktok-videoistaan.

Jos ihminen omaksunut välttelevän kiintymyssuhdemallin, hän pyrkii välttelemään ihmissuhteissaan kaikenlaista tunteiden ilmaisua. Usein se tapahtuu tiedostamatta.

- Välttelevä on Suomen yleisin kiintymyssuhdemalli, ja uskon, että sillä on suora yhteys maamme kasvaviin mielenterveysongelmiin, Merinen summaa.

Kiintymyssuhdemalliksi kutsutaan ihmisen sisäistämää mallia maailmasta ja ihmissuhteista. Malli muodostuu lapsuudessa lapsen ja huoltajan välisen vuorovaikutuksen seurauksena sen kautta, miten lapsen tarpeisiin vastataan, hänen tunteitaan kuunnellaan tai häntä ymmärretään.

Kiintymyssuhdemalli voi olla turvallinen tai turvaton. Turvattomia kiintymyssuhdemalleja on kolme: ristiriitainen, välttelevä ja jäsentymätön.

Ville Merisen mukaan välttelevän kiintymyssuhdemallin ovat omaksuneet ihmiset, joiden lapsuuden kodissa tunneilmaisu on ollut vähäistä.

Me Naisten aiemmin haastatteleman psykologi Heli Heiskasen mukaan turvaton kiintymyssuhdemalli on arviolta 50-75 prosentilla ihmisistä. Turvaton malli voi selittää monenlaisia ahdistuksia, pelkoja ja epävarmuuksia.

Lue lisää: Yhden asian ymmärtäminen omassa käyttäytymisessä voi pelastaa parisuhteen - psykologi selittää, miten kiintymyssuhdemalli vaikuttaa meihin

Ville Merinen kertoo, että välttelevä kiintymyssuhdemalli näkyy aikuisiän ihmissuhteissa muun muassa näillä seitsemällä tavalla:

Ihminen toimii järjellä, ei tunteella. Tunteet pelottavat, joten hän pitää etäisyyttä muihin.

Hän on oppinut pärjäämään yksin ja tukahduttaa tästä syystä haavoittuvuuden ja läheisyyden tunteita.

Hän kantaa huolta muista, muttei halua kertoa omista huolistaan.

Hänen on vaikea osoittaa välittämistä sanomalla esimerkiksi "rakas". Välittämisen osoittaminen on luontaisempaa teoilla.

Ristiriitatilanteissa hän vetäytyy eikä suostu riitelemään tai kohtaamaan konfliktia.

Työ on hänelle hyvin keskeinen asia elämässä.

Kun häneltä tiedustellaan lapsuudesta, hän vastaa, että "lapsuuteni oli normaali", koska haluaa vältellä negatiivisia muistoja.

- Viimeisessä kohdassa on hyvä huomioida, että negatiivisten muistojen välttely on usein tiedostamatonta. Henkilö saattaa siis itse aidosti ajatella, että lapsuus oli normaali pohtimatta asiaa sen enempää, Merinen kertoo.

Sama pätee myös muihin piirteisiin. Kiintymyssuhdemalli on rakennettu niin syvälle sisimpään, että sen pohjalta toimiminen on luontaista ja lähes aina tiedostamatonta.

Merisen mukaan välttelevä kiintymyssuhdemalli voi johtaa mielenterveysongelmiin, kuten masentuneisuuteen ja addiktioihin.

- Sulkeutuneisuus ja puhumattomuus voivat johtaa siihen, että taakka kasvaa liian suureksi kantaa yksin ja henkilö masentuu. Pahaa oloa saatetaan myös "lääkitä" puhumisen sijaan päihteillä, mikä voi johtaa addiktioon.

Ihmissuhteessa välttelevästi käyttäytyvä henkilö saattaa näyttäytyä suhteen toiselle osapuolelle kylmänä tai rajoittuneena. Suhteen ongelmaksi voikin muodostua se, ettei toinen saa riittävästi vahvistusta omille tunteilleen.

Merinen kuitenkin muistuttaa, ettei omista toimintatavoista tulisi kokea syyllisyyttä tai huonommuuden tunnetta. Kuten sanottu, välttelevä kiintymyssuhdemalli on Suomessa kaikkein yleisin - se on siis siirtynyt jo vuosikausien ajan sukupolvelta toiselle.

- Voi olla, että kylmässä ja kolkossa Suomessa on joskus kaivattu tietynlaista "kovuutta", että täällä selviää. Siitä voi kuitenkin oppia pois.

- Mene epämukavuusalueellesi!

Se on Ville Merisen mukaan paras keino oppia pois välttelevästä kiintymyssuhdemallista.

- Kun riitatilanteesta tekisi mieli poistua, voi itseä haastaa jäämällä keskustelemaan konfliktista. Itseään voi haastaa myös kutsumalla rakasta kumppaniaan nimellä "rakas", vaikka se tuntuisi alkuun epämukavalta.

Itsensä haastaminen ei kuitenkaan onnistu, jos ei ensin tiedosta ja tunnista, miten käyttäytyy ihmissuhteissa. Kiintymyssuhteisiin perehtyminen ja rehellinen itsereflektointi on ensimmäinen askel mallin purkamisessa.

Jos oma kiintymyssuhde on turvallinen, mutta läheisellä se on välttelevä, kehottaa Merinen ottamaan asian esiin ilman syyttelyä, mikäli se häiritsee.

- Läheisessä ihmissuhteessa lähdemme usein liian herkästi syyttelemään toista. Sen sijaan tarpeistaan kannattaa kertoa omien tarpeiden ja toiveiden kautta.

- "Minä toivoisin, että tässä suhteessa keskustelisimme tunteista avoimemmin" on paljon parempi keskustelun aloitus kuin "Miksi sinä et ikinä kerro, miltä sinusta tuntuu", Merinen summaa.

Ilta Sanoma
mercredi 21 septembre 2022 21:00:00 Categories: Ihmiset & suhteet Ilta Sanoma

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.