Ilta Sanoma

Vladimir Putin julisti Venäjälle osittaisen liikekannallepanon ja varoitti, että "tuuli voi kääntyä myös heidän suuntaansa", jotka hänen mukaansa yrittävät kiristää Venäjää ydinaseilla.

Hyvät ystävät.

Puheeni teemana on tilanne Donbasissa ja erikoisoperaation kulku niillä alueilla, jotka on vapautettu vuonna 2014 Ukrainassa aseellisen vallankaappauksen suorittaneiden uusnatsien vallan alaisuudesta.

Käännyn tänään teidän puoleenne, kaikkien meidän kansalaistemme puoleen, eri sukupolvia, ikää ja kansallisuutta edustavien ihmisten puoleen, meidän suuren Venäjämme kansan puoleen. Kaikkien heidän puoleen, joita yhdistää suuri historiallinen Venäjä - sotilaiden ja upseerien puoleen, vapaaehtoisten, jotka nyt taistelevat etulinjassa, veljiemme ja siskojemme puoleen Donetskin ja Luhanskin tasavalloissa, Hersonin ja Zaporizzjan alueiden puoleen sekä muiden uusnatsien vallasta vapautettujen alueiden puoleen.

Kyse on välttämättömistä ja kiireellisistä toimista Venäjän itsenäisyyden, turvallisuuden ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Kyse on tuesta maanmiestemme pyrkimyksille ja halulle päättää itse tulevaisuudestaan ja kyse on tietyn läntisen eliitin aggressiivisesta politiikasta, kun he yrittävät kaikin voimin säilyttää oman ylivaltansa, ja siinä tarkoituksessa he yrittävät estää ja painostaa kaikkia itsenäisiä kehittymisen keskuksia, jotta he voisivat jatkossakin sanella omaa tahtoaan muille maille ja kansoille sekä levittää omia näennäisarvojaan.

Lännen tavoitteena on heikentää, hajottaa ja tuhota loppujen lopuksi meidän maamme. He puhuvat jo avoimesti siitä, että vuonna 1991 he onnistuivat jakamaan Neuvostoliiton ja nyt on tullut aika Venäjän, että sen on aika hajota useisiin toistensa kanssa taisteleviin seutuihin ja alueisiin.

He ovat kehitelleet sellaisia suunnitelmia kauan. He ovat kannustaneet Kaukasuksen kansainvälisiä terroristeja ja he ovat siirtäneet Naton hyökkäysinfrastruktuuria meidän rajojemme tuntumaan. He ovat tehneet täydellisestä russofobiasta oman aseensa. He ovat tarkoitushakuisesti synnyttäneet vihaa Venäjää kohtaan kymmenien vuosien ajan erityisesti Ukrainassa, josta he ovat rakentaneet venäläisvastaista jalansijaa. Ukrainan kansasta he ovat tehneet tykinruokaa ja työntäneet heidät sotaan meidän maamme kanssa sitomalla heidät tähän sotaan jo vuonna 2014, kun he käyttivät asevoimia siviilejä vastaan, järjestivät kansanmurhan, eristyksen ja terrorin niitä ihmisiä vastaan, jotka kieltäytyivät tunnustamasta vallanpitäjiä, jotka nousivat Ukrainassa vallankaappauksen tuloksena.

Sen jälkeen kun nykyinen Kiovan hallinto on käytännössä kieltäytynyt julkisesti Donbasin alueen ongelmien rauhanomaisesta ratkaisusta ja ilmoittanut kaiken lisäksi haluavansa ydinasetta, on tullut aivan selväksi, että Donbasia odottaa jälleen uusi laajamittainen hyökkäys väistämättä. Ja sen jälkeen olisi vuorossa hyökkäys venäläiselle Krimille, Venäjälle.

Tämän vuoksi ennaltaehkäisevä sotilaallinen operaatio oli väistämätön ja ainoa mahdollisuus. Sen tärkein päämäärä oli vapauttaa koko Donbasin alue ja se päämäärä on yhä voimassa ennallaan.

Luhanskin kansantasavalta on jo käytännössä täysin puhdistettu uusnatseista. Taistelut Donetskin kansantasavallassa jatkuvat. Kiovan miehityshallinto on luonut sinne kahdeksan vuoden aikana syvän ja vahvan pitkäaikaisen linnoituslinjan.

Hyökkääminen suoraan linnoituksia vastaan olisi johtanut suuriin tappioihin, joten yksikkömme sekä Donbassin tasavaltojen sotilasyksiköt toimivat suunnitelmallisesti, asiantuntevasti ja käyttävät hyväkseen tekniikkaa, suojelevat sotilashenkilöstöä ja vapauttavat askel askeleelta Donetskin maata. He puhdistavat kaupunkeja ja kyliä uusnatseista ja tarjoavat apua ihmisille, joista Kiovan hallinto on tehnyt panttivankeja ja ihmiskilpiä.

Kuten tiedätte, sotilaalliseen erikoisoperaatioon osallistuvat ovat ammattimaisia sotilaita, jotka ovat palveluksessa sopimussotilaina. Heidän rinnallaan taistelee myös vapaaehtoisia joukkoja, jotka edustavat useista kansallisuuksia, ammatteja ja ikäryhmiä - todellisia isänmaanystäviä. He ovat ryhtyneet Venäjän ja Donbasin puolustajiksi sydämensä kutsusta.

Hallitus ja puolustusministeriö ovat saaneet jo minulta käskyn määritellä pikaisesti vapaaehtoisten taistelijoiden oikeudellisen aseman, kuten myös Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen taistelijoiden oikeudellisen aseman. Sen on oltava samanlainen kuin Venäjän armeijan vakiohenkilökunnalla, mukaan lukien materiaalinen tuki, terveydenhuolto ja sosiaalinen tuki. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Donetskin ja Luhanskin kansanmiliisin tekniseen varusteluun.

Joukkomme ovat vapauttaneet uusnatseista merkittäviä maa-alueita Hersonin ja Zaporizzjan alueista sekä muutamia muitakin alueita, kun he ovat toteuttaneet päätavoitetta Donbasin suojelusta. Pohjana ovat olleet puolustusministeriön ja pääesikunnan suunnitelmat ja päätökset yleisestä strategiasta.Tämän seurauksena on muodostunut taistelurintama, jonka pituus on yli tuhat kilometriä.

Haluan sanoa nyt ensimmäistä kertaa julkisesti, että Kiovan edustajat reagoivat aluksi meidän esityksiimme varsin myönteisesti vielä siinä vaiheessa, kun sotilaallinen erikoisoperaatio oli jo alkanut. Kyse oli muun muassa Istanbulin neuvotteluista. Ehdotuksissa oli kyse ennen kaikkea Venäjän turvallisuuden ja meidän etujemme turvaamisesta. Mutta kävi selväksi, että rauhanomainen ratkaisu ei tyydyttänyt länttä, joten tiettyjen kompromissien saavuttamisen jälkeen Kiovalle annettiin käytännössä suora käsky repiä kaikki sopimukset.

Ukrainalle ryhdyttiin toimittamaan vielä enemmän aseita. Kiovaan tuli uusia kansainvälisiä taistelijoiden joukkioita ja uusnatseja. Sinne tuli Naton kouluttamia joukkoja, jotka ovat käytännössä lännen suorassa komennossa. Samaan aikaan Ukraina kiihdytti omien kansalaistensa vainoja niiden joukkojen toimesta, jotka oli perustettu heti aseellisen vallankaappauksen jälkeen vuonna 2014.

Pelottelun, terrorin ja väkivallan politiikka saa yhä kauhistuttavampia ja barbaarisempia muotoja. Me tiedämme, että suurin osa uusnatseista vapautettujen alueiden ihmisistä. jotka asuvat käytännössä historiallisen Novorossijan alueella, eivät halua jäädä asumaan uusnatsien ikeen alle. He näkevät ne julmuudet, joita uusnatsit tekevät Harkovan alueelle. Bandrean seuraajat ja uusnatsit tappavat ja kiduttavat ihmisiä ja laittavat heitä vankilaan ja tekevät selvää siviileistä. Ennen sodan alkua Donbasissa ja Hersonin sekä Zaporizzjan alueilla asui yli 7,5 miljoonaa ihmistä. Monet heistä joutuivat lähtemään pakolaisiksi ja jättämään synnyinseudut. Jäljelle jääneet noin viisi miljoonaa ihmistä ovat uusnatsitaistelijoiden jatkuvan tykistö- ja rakettitulen alla. He iskevät sairaaloihin ja kouluihin, ja tekevät terrori-iskuja siviileitä kohtaan.

Me emme voi eikä meillä ole oikeutta antaa meille läheisten ihmisten joutua teurastajien uhreiksi. Me emme voi olla kuuntelematta heidän aitoa haluaan saada itse päättää omasta tulevaisuudestaan. Donetskin ja Luhanskin kansanparlamentit ja lisäksi Hersonin sekä Zaporizzjan sotilasjohto järjestävät kansanäänestyksen näiden alueiden tulevaisuudesta. He ovat kääntyneet meidän, Venäjän, puoleen, jotta me tukisimme sitä askelta. Me teemme kaikkemme, jotta turvaamme kansanäänestyksen turvallisen järjestämisen, jotta ihmiset voisivat ilmaista oman tahtonsa. Me tulemme kannattamaan sitä ratkaisua, jota Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueiden asukkaiden enemmistö haluaa.

Kunnioitetut ystävät. Tällä hetkellä meidän sotilaamme ovat taistelutoimissa rintamalla, jonka pituus ylittää tuhat kilometriä. He eivät taistele ainoastaan Kiovan uusnatseja vastaan vaan käytännössä koko Naton läntistä sotavoimaa vastaan.

Tässä tilanteessa katson, että on välttämätöntä tehdä seuraava päätös. Se vastaa täysin niitä uhkia, joita me kohtaamme nyt - eli kyse on meidän Synnyinmaamme itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden puolustamisesta sekä meidän kansalaistemme ja vapautettujen alueiden ihmisten suojelemisesta. Katson välttämättömäksi tukea puolustusministeriön ja pääesikunnan pyyntöä käynnistää Venäjän federaatiossa osittainen liikekannallepano.

Toistan, että kyse on nimenomaan osittaisesta mobilisaatiosta. Toisin sanoen kutsu koskee ainoastaan kansalaisia, jotka ovat tällä hetkellä reservissä ja jotka ovat käyneet asepalveluksen sekä omaavat tietyn koulutuksen ja kokemuksen. Kun heidät kutsutaan, he tulevat käymään läpi erityisen lisäkoulutuksen, joka vastaa erikoisoperaation tarpeita. Ukaasi osittaisesta liikekannallepanosta on allekirjoitettu. Tästä tullaan tiedottamaan tänään kirjallisesti liittoneuvostolle ja duumalle lain vaatimalla tavalla.

Liikekannallepano käynnistyy tänään 21. syyskuuta. Pyydän aluejohtajia antamaan kaiken tarpeellisen avun sotilaskomissariaateille. Kaikki liikekannallepanon puitteissa palvelukseen kutsutut kansalaiset saavat samat korvaukset kuin sopimussotilaat.

Lisäksi ukaasi osittaisesta liikekannallepanosta pitää sisällään ylimääräisen tilauksen valtion puolustusteollisuudelle. Puolustusteollisuuden tehtaiden johtajien vastuulla on taata aseiden ja sotilastekniikan lisääntyvä valmistaminen ja tehokkuuden kasvattaminen tuotannossa. Hallituksen on ratkaistava välittömästi puolustusteollisuuden tarvitsemat lisäresurssit ja lisärahoitus.

Hyvät ystävät. Omassa venäläisvastaisessa politiikassaan länsi on ylittänyt kaikki rajat. Me kuulemme jatkuvasti uhkauksia meidän maatamme ja kansaamme kohtaan. Jotkut länsipoliitikot puhuvat pitkänkantaman hyökkäysaseiden toimittamisesta Ukrainalle, kyse on asejärjestelmistä, joilla voi tehdä iskuja Krimille ja Venäjän muille alueille. Tällaisia terrori-iskuja on tehty jo nyt lännen aseilla Belgorodin ja Kurskin alueen asutuskeskuksiin. Käyttäen reaaliajassa asejärjestelmiä, lentokoneita ja satelliitteja Nato suorittaa tiedustelua koko Venäjän eteläisellä alueella. Washingtonissa, Lontoossa ja Brysselissä työnnetään Kiovaa kohdistamaan suoraan sotilaallisia iskuja meidän maatamme kohtaan. Puhutaan siitä, että Venäjä pitää murskata taistelukentillä ja riistää meiltä poliittinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ylipäätään kaikenlainen itsenäisyys. Meidän maamme on tarkoitus ryöstää kokonaan.

Meneillään on myös ydinaseilla kiristäminen. Kyse ei ole vain Zaporizzjan ydinvoimalan tulittamisesta länsimaisilla aseilla, mikä voi johtaa ydinkatastrofiin, vaan myös Naton joidenkin korkea-arvoisten henkilöiden puheista, joiden mukaan Venäjää vastaan on mahdollista käyttää joukkotuhoasetta, ydinasetta. Haluan muistuttaa tällaisten lausuntojen antajille, että myös meidän maallamme on erilaisia tuhoaseita ja osa niistä on uudenaikaisempia kuin Naton aseet.

Jos Venäjän alueellinen yhtenäisyys ja kansamme turvallisuus ovat uhattuina, me ilman muuta käytämme kaikkia meidän hallussamme olevia järjestelmiä. Tämä ei ole bluffia. Venäjän kansalaiset voivat olla varmoja, että alueellinen koskemattomuutemme sekä meidän itsenäisyytemme ja vapautemme ovat turvattuja. Korostan vielä kerran: kaikilla meidän hallussamme olevilla keinoilla. Ja heidän, jotka yrittävät kiristää meitä ydinaseilla, täytyy tietää, että tuulensuunta voi kääntyä myös heitä kohti.

Meidän historiallisena perinteenämme ja meidän kansamme kohtalona on ollut pysäyttää heidät, jotka pyrkivät maailmanherruuteen ja jotka uhkaavat maatamme hajottamisella. Me teemme sen nytkin. Niin tapahtuu. Luotan teidän tukeenne.

Käännöksen kieliasua tarkennetaan myöhemmin tulevissa päivityksissä.

Lue lisää: Putin julisti osittaisen liike­kannalle­panon: "Meillä on paljon aseita"

Lue lisää: Venäjän puolustus­ministeri: "Osittainen" liike­kannalle­pano koskee 300?000:ta reserviläistä

Lue lisää: Pekka Toverilta tyly tuomio Vladimir Putinin päätökselle osittaisesta liikekannalle­panosta: "Ei muuhun pysty"

Ilta Sanoma
mercredi 21 septembre 2022 14:29:00 Categories: Ilta Sanoma Ulkomaat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.