Kirkkonummen Sanomat

17.5.2021

Vastine KS 16.5. uutiseen: Odotamme Antilta johtopäätöstä

Keskustan pitkäaikaisin valtuutettu Antti Salonen vaihtoi leiriä ja asettui kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi Pro Kirkkonummi-ryhmittymän listalla. Tämä päätös tuli meille Antin kanssa vuosia yhteistyötä tehneinä täytenä yllätyksenä. Meille Antti oli antanut ymmärtää, että hän harkitsee kunta­po­li­tii­kasta kokonaan luopumista. Lopputulos olikin sitten ihan muuta ja yllätti meidät täysin.

Jokainen tekee omat ratkaisunsa ja siihen tietysti Antilla oli täysi oikeus.

Antti sanoo Kirkkonummen Sanomissa haluavansa jatkaa kuntalaisten asioiden hoitoa ilman ideologista vastak­kai­na­set­telua. Kokiko hän siis Keskustan riveissä toimimisen vastak­kai­na­set­te­luksi - ketä vastaan? Poliittinen keskusta on ollut aina yhteistyön rakentaja. Valtakunnan tasolla Keskusta on ollut yhteistyössä milloin oikeiston, milloin vasemmiston kanssa. Kunta­po­li­tii­kassa ei ole hallitusta ja oppositiota vaan hallitusvastuu jakautuu kaikille vaalituloksen mukaisessa suhteessa.

Myös Kirkkonummella kunnan­hal­li­tuksen ja lautakuntien luotta­mus­hen­ki­lö­paikat on jaettu vaalien jälkeen puolueille ja ryhmittymille tarkan pisteytyksen perusteella ja äänestäjien tahdon mukaisesti. Mikään paikka ei lähtö­koh­tai­sesti kuulu kenellekään henkilölle vaan puolueelle tai ryhmittymälle. Puolueet ja ehdokkaita asettaneet ryhmät valitsevat sen jälkeen keskuudestaan henkilöt neuvotelluille paikoille luottamukseen perustuen.

Vuoden 2017 vaalien jälkeen Keskusta sai neuvottelujen jälkeen paikan kunnan­hal­li­tukseen. Keskustan paikal­li­syh­distys valitsi tälle paikalle Antti Salosen. Varapaikka meni Vasem­mis­to­lii­tolle. Kunnan­hal­li­tuksen paikasta tuli Keskustan tärkein luotta­mus­hen­ki­lö­paikka kuluvalla kaudella.

Vaikka vaalikausi on pian päättymässä toivomme, että ollessaan ehdolla kilpailevalla listalla Antti luopuisi paikastaan kunnan­hal­li­tuk­sessa. Tämä olisi oikeu­den­mu­kaista ja suoraselkäistä. Paikka ei ole henki­lö­koh­tainen, vaan se on Keskustan kunta­yh­dis­tyksen. Emme koe Antin enää voivan tässä tilanteessa edustaa Keskustaa. Antti tämän itse ratkaisee - suuntaan tai toiseen. Odotamme johtopäätöksen tekemistä.

MARJUT FRANTSI-LANKIA

Keskustan valtuus­to­ryhmän puheenjohtaja

EERO LANKIA

Keskustan varaval­tuu­tettu

Jussi Salo

Jussi Salo

lundi 17 mai 2021 11:12:54 Categories: Kirkkonummen Sanomat SIUNTIO

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.