Nyheter24

EU-länder överens om ammunition

Logotyp för Nyheter24 Nyheter24 23.06.2023 18:23:58 TT Nyhetsbyrån
Sveriges försvarsminister Pål Jonson och Tysklands försvarsminister Boris Pistorius vid ett Natomöte tidigare i juni. Arkivfoto.

Förhoppning om snabba ryck kom på skam. Men nu är i alla fall EU-länderna överens om sin syn på hur ammunitionstillverkningen ska få fart i Europa.

EU-kommissionen lade fram sitt förslag i början av maj och döpte det passande nog till Asap - "så snabbt som möjligt" på engelska, men också förkortning för det formella namnet Act in support of ammunition production, lagen till stöd för ammunitionsproduktion.

Förhoppningen var att EU-länderna och EU-parlamentet snabbt skulle komma överens om det som inremarknadskommissionär Thierry Breton ville genomföra för att få i gång nödvändig tillverkning för att hjälpa Ukraina men också fylla upp de egna EU-lagren.

Medlemsländerna har dock dröjt ända till midsommaraftonen innan man kunde enas på ambassadörsnivå i Bryssel.

"Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa den europeiska försvarsindustrin att producera mer. Det här är fortsatt vår prioritet och en fråga av yttersta skyndsamhet", konstaterar försvarsminister Pål Jonson (M) i ett pressmeddelande.

Asap går bland annat ut på att hjälpa industrin med 500 miljoner euro från EU-budgeten. Medlemsländerna öppnar också för skapandet av en fond som ska göra det enklare för företagen att få tag i privata investeringar.

För att behandlingen inte ska dra ut på tiden ytterligare lämnar man samtidigt åt sidan sådant man inte kan enas om just nu.

Fredagens klartecken gör att slutförhandlingar nu kan inledas med EU-parlamentet, i hopp om att de ska vara klara redan i mitten av juli.

vendredi 23 juin 2023 21:23:58 Categories: Nyheter24

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS

Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.18818 - Firebird 5.0 Initial LI-T6.3.0.40

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.