TT Nyhetsbyrån

Fler barn lider av dålig miljö hemma

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 24/02/2021 05:30:00 TT Nyhetsbyrån
Fler barn störs av syskon, trafik eller grannar. Arkivbild. © Ali Lorestani/TTFler barn störs av syskon, trafik eller grannar. Arkivbild.

Fler barn störs av buller både hemma och i skolan, och fler barn har ont i huvudet och är trötta på grund av dålig miljö inomhus. Vissa grupper är mer utsatta än andra.

I en stor enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten framgår det att barn på flera sätt påverkas mer negativt av miljön i dag än tidigare.

- Det kan handla om att de har huvudvärk, känner sig trötta eller har problem med ögon, näsa eller luftvägar som uppges bero på miljön i hemmet eller skolan, säger Linda Molander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Faktorer som påverkar kan vara sådant som dålig ventilation, fuktskador eller damm.

Buller från syskon

Fler barn störs också av buller i både hemmet och skolan.

- I hemmet ser man en ökning av besvär när det gäller ljud från andra barn, trafik och grannar. I skolan handlar det om problem med ljud från exempelvis andra elever och bullriga skolmatsalar, säger Linda Molander.

Samtidigt vistas barn mer sällan i grönområden. Andelen som dagligen vistas i grönområden har minskat från 78 procent 2003 till 40 procent i denna undersökning.

Vissa grupper är mer utsatta än andra - barn till lågutbildade föräldrar eller som är födda utomlands upplever oftare problem.

Till exempel bor de oftare med fönster mot en större gata eller trafikled och de vistas längre tid i trafiken, vilket kan innebära att de är mer utsatta för farliga luftföroreningar och ljudnivåer. Vissa problem är också kopplade till trångboddhet, exempelvis fuktskador i hemmet.

Färre utsatta för rök

Rapporten lyfter även ett antal positiva trender, bland annat är det färre som rapporterar dålig luft där man bor och färre barn som utsätts för tobaksrök.

Men många 12-åringar oroar sig också för klimatförändringar.

- Det är första gången vi ställer den frågan. Cirka 20 procent av barnen oroar sig ofta. Flickor med vårdnadshavare med högskoleutbildning är de som är mest oroliga, och lägst oro finns bland pojkar till vårdnadshavare med grundskola som högsta utbildning, säger Linda Molander.

Undersökningen genomförs vart fjärde år. 2021 bygger den på enkätsvar från över 114 000 hushåll. Enkäten skickades ut före covid-19-pandemin, så hur denna påverkat miljöfaktorer kring barn fångas inte upp.

24. helmikuuta 2021 7:30:00 Categories: TT Nyhetsbyrån

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.