Sökresultat : Xerox oy

Företags faktablad Xerox oy

- Status : Aktiv
Namn : Xerox oy
Företagsnummer: 0100964-8
Kategori : Aktiebolag
Primärt språk : Finnish
Hemort: Esbo  EsboDatum för registrering : 02.10.1964
Bransch : Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
Alias: Xerox Design Technology, Xerox Engineering Systems, X-Partner, X-Center
ShareButton
ShareButton
ShareButton
 
 
Adresstyp postadress
Adress Logga in till denna information. FI-02601  Esbo, Finland
Deskription
Kommuner : Esbo, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
Adresstyp Besöksadress
Adress Logga in till denna information. FI-02600  Södra Alberga ( Esbo ), Finland
Deskription
Kommuner : Esbo, De ekonomiska regionerna : Helsingfors, Landskapen : Nyland, RFV : Södra Finlands RFV, NTM : NTM-centralen i Nyland, Språklig indelning : Tvåspråkig kommun med finska som flertalets språk
KommunikationstypKommunikationDeskriptionService språk
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Webplats : Finska
Telefon : Logga in till denna information.Svenska
E-post : Logga in till denna information.Svenska
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.