Kirkkonummen Sanomat

26.3.2020

Kotimaista lihaa tuotetaan myös poikkeustilan aikana

Korona­vi­ru­se­pi­demia on aiheuttanut matkus­tus­kieltoja, karanteeneja ja talouden häiriöitä, joiden kestoa kukaan ei tiedä. Poikkeustilan aikana kotimaisen ruuantuotannon ja elintar­vi­ke­te­ol­li­suuden rooli kansallisen huolto­var­muuden turvaajana on tavallistakin tärkeämpi.

– Toimi­tus­mää­rämme kauppoihin on lisääntynyt merkittävästi, Atria Suomen toimi­tus­johtaja Mika Ala-Fossi sanoo. Tällä hetkellä Atria ja Atrian sopimus­tuot­tajat tekevät kaikkensa, että toimitukset kauppoihin lähtevät sovitusti. Lihan riittävyydestä ei silti tarvitse kantaa huolta, sillä Suomi on lihan suhteen käytännössä omavarainen maa.

– Henkilöstölle on laadittu toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, jotka ovat linjassa valtion hallituksen ja virano­mais­ta­hojen ohjeiden kanssa. Huolto­var­muuden ja ruoka­jär­jes­telmän turvaamisen näkökulmasta ymmärrämme roolimme. Tämä poikkeus­ti­lanne vaatii meiltä atrialaisilta nopeaa sopeutumista uudenlaiseen, jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Me teemme kaikkemme, että kotimaista lihaa on saatavilla suomalaisille kuluttajille näinä haastavina ja poikkeavina aikoina, Ala-Fossi sanoo.

– Ruuan kokonais­ku­lutus ei tule pidemmällä aikavälillä muuttumaan, mutta jakelukanavat ovat nyt muuttuneet erittäin nopeasti.

KORONAPANDEMIAN kokemus on vahvistanut suomalaisten ymmärrystä kotimaisen ruokaketjun tärkeydestä.

KORONAPANDEMIAN kokemus on vahvistanut suomalaisten ymmärrystä kotimaisen ruokaketjun tärkeydestä.

Jussi Salo

26. maaliskuuta 2020 14:19:33 Categories: Kirkkonummen Sanomat SJUNDEÅ USA TODAY

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.