Kirkkonummen Sanomat

INKOO

14.2.2020

Öljyn­tor­jun­tatyöt jatkuvat Fagervikin lahdella

INKOO

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa pelastuslain mukaisesti öljyn­tor­jun­ta­töiden suorittamista Inkoon Fagervikin lahdella.

Fortum on solminut sopimuksen Suomen johtavan öljytorjunnan asiantuntijan, Meritaidon, kanssa öljyntorjunnan ja öljyvahinkojen jälkitöiden kokonais­pal­ve­lusta. Yhtiö antaa asian­tun­ti­ja­re­surssin pelas­tus­lai­toksen käyttöön Inkoossa.

Pelastuslaitos aloitti torstaina 13.2. Fagervikin lahden rantojen kartoituksen öljyn aiheuttamien vahinkojen selvit­tä­mi­seksi. Kartoitus tehdään kiertämällä rannat kävellen ja veneellä.

Selvityksen tulosten pohjalta laaditaan puhdis­tus­toi­men­pi­teiden jatko­suun­ni­telmat.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 17:58:39 Categories: AFP INKOO Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.