Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

14.2.2020

Työelä­ke­va­kuuttaja Veritas panostaa yrittäjiin

KIRKKONUMMI

Työelä­ke­va­kuuttaja Veritas haluaa panostaa uudessa strategiassaan yrittäjiin. Tuoreen strategian panostus yrittäjiin ja palveluun on kantanut hedelmää: YEL- ja TyEL-vakuutusmäärät ovat kasvussa ja Veritaksella on alan paras asiakas­tyy­ty­väisyys, kertoo Veritaksen toimi­tus­johtaja Carl Pettersson.

Hyvä sijoitustulos vahvisti Veritas Eläke­va­kuu­tuksen vakava­rai­suutta viime vuonna. Vakava­rai­suus­pääoma nousi 820,5 miljoonaan euroon ja vakava­rai­suu­saste vahvistui 127,2 prosenttiin. Sijoitusten tuotto oli 9,9 prosenttia.

– Vuoden 2019 sijoitustuotot olivat vahvoja keskuspankkien rahapo­liit­tisen elvytyksen tukiessa useimpia omaisuus­luokkia. Neljännellä vuosi­nel­jän­nek­sellä kauppasodan uhka ja brexitin aiheuttama epävarmuus lieventyi, mikä osaltaan johti korkeisiin osake­tuot­toihin, vt. sijoi­tus­johtaja Laura Wickström analysoi.

Veritaksen osake­si­joi­tukset tuottivat viime vuonna 18,7 prosenttia, korko­si­joi­tukset 5,5 prosenttia, kiinteistöt 5,7 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset 3,1 prosenttia.

– Korko­si­joi­tusten tuotto oli hyvä, kun otetaan historiallisen alhainen korkotaso huomioon, Wickström lisää.

Sijoitusten keskimääräinen vuosituotto kymmenen viime vuoden aikana oli 5,9 prosenttia, mikä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Uusi strategia painottaa henki­lö­koh­taista palvelua yrittäjille − vakuutusmäärät kasvussa

Veritas Eläkevakuutus on julkistanut uuden strategian, joka painottaa henki­lö­koh­taista palvelua yrittäjille. Veritas on jo pari vuotta panostanut yrittä­jä­ve­toisiin yrityksiin, ja tuore strategia vahvistaa suuntaa. Panostus on kannattanut.

– Viime vuonna YEL-vakuutusten määrä kasvoi 7 prosentilla. Se osoittaa, että panostus yrittäjiin on kannattanut. Kasvua näkyy myös TyEL-vakuutusten määrissä, sanoo toimi­tus­johtaja Carl Pettersson.

Veritaksessa jokaisella asiakkaalla on nimetty yhteyshenkilö ja henki­lö­koh­taista palvelua arvostetaan. Veritas valittiin tuoreessa Talous­tut­ki­muksen vertailussa parhaiten palvelevaksi eläkeyhtiöksi − jo kuudetta vuotta peräkkäin.

– Yrittä­jä­hen­kisyys tarkoittaa, että puhumme samaa kieltä yrittäjien kanssa, ratkaisemme ongelmat joustavasti ja toimimme yrittäjien äänenä eläke­jär­jes­tel­mässä, Carl Pettersson avaa.

Viime vuonna Veritas fuusioitui ahvenan­maa­laisen Pensions-Alandian kanssa ja kustan­nus­te­hokkuus parani toista vuotta peräkkäin.

– Usko tulevaisuuteen ja strategiseen suuntaamme on vahva, Pettersson iloitsee.

Veritas Eläkevakuutus on yksi vanhimmista toiminnassa olevista vakuu­tu­syh­ti­öistä Suomessa. Veritaksen tavoitteena on olla pienten ja keskisuurten yrityksien sekä yrittäjien paras työelä­ke­kumppani.

TYÖELÄKEVAKUUTTAJA Veritaksen uusi strategia panostaa yrittäjiin ja yrittäjävetoisiin yrityksiin on tuottanut tulosta, kertoo toimitusjohtaja Carl Pettersson. Pettersson esitteli Veritaksen tulosta torstaina 13.2. Kirkkonummella.

TYÖELÄKEVAKUUTTAJA Veritaksen uusi strategia panostaa yrittäjiin ja yrittäjävetoisiin yrityksiin on tuottanut tulosta, kertoo toimitusjohtaja Carl Pettersson. Pettersson esitteli Veritaksen tulosta torstaina 13.2. Kirkkonummella.

Jussi Salo

14. helmikuuta 2020 17:58:38 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat MTV

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.