Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

14.2.2020

Kulttuu­ri­foo­ru­missa Kirkkonummen kulttuurin tulevaisuuden näkymiä

KIRKKONUMMI

Kirkkonummen kunnan ensimmäinen kulttuu­rist­ra­tegia on loppusuoralla. Kulttuu­rist­ra­tegian luonnoksesta keskustellaan yhdessä Kirkkonummen kulttuu­ri­foo­ru­missa kunnantalolla tiistaina 17. maaliskuuta klo 17.30 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kulttuu­rist­ra­tegian luonnoksen esittelee kulttuurialan viestin­tä­toi­misto Pink Eminencen perustaja Outi Raatikainen, joka toimii strate­gi­a­hankkeen konsulttina.

Syyskaudella 2019 on koottu laaja osallis­ta­mi­sai­neisto. Nyt sen perusteella rakennetaan Kirkkonummen kulttuurin tulevaisuuden suuntaviivat. Tule mukaan ottamaan kantaa!

Mitkä ovat kirkko­num­me­laisten kulttuu­ri­toi­mi­joiden omat tulevai­suu­den­nä­kymät?

Kulttuu­ri­foorumi on tällä kertaa paikkana myös järjestöjen ja muiden toimijoiden tulevaisuuden näkymien esittelylle. Kahvitauon jälkeen paikalliset kulttuu­riyh­dis­tykset ja muut toimijat pääsevät kertomaan omista tulevaisuuden suunni­tel­mistaan. Vapaamuotoiset, lyhyet esittelyvuorot voi varata ottamalla yhteyttä kulttuu­ri­toi­mistoon kulttuuri@kirkkonummi.fi.

Viime syksyn kulttuurifoorumissa kuultiin väliajalla musiikkiesitys.

Viime syksyn kulttuurifoorumissa kuultiin väliajalla musiikkiesitys.

Satu Holmlund

14. helmikuuta 2020 17:58:35 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat The Washington Post

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.