Länsiväylä

Sirpa Repo

Viestintävirasto sai asettaa Postille 100 000 euron uhkasakon, katsoo Helsingin hallinto-oikeus, joka hylkäsi perjantaina Postin vaatimukset asiassa.

Viestintäviraston Postille viime marraskuussa asettaman uhkasakon tarkoituksena oli saada yleispalvelukirjeiden viisipäiväisessä jakelussa esiintyneet puutteet korjattua.

Viestintäviraston mukaan Posti rikkoi toistuvasti velvollisuutta jakaa yleispalvelukirjeet viitenä päivänä viikossa. Viraston mukaan viisipäiväinen jakelu jäi viime vuoden kesä-syyskuussa toteutumatta keskimäärin noin joka sadannen yleispalvelukirjeen osalta.

Samalla virasto velvoitti Postia ryhtymään toimenpiteisiin jakeluhäiriöiden poistamiseksi. Vaatimuksen mukaan viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle sai jäädä tammikuussa enintään 0,4 prosenttia ja huhtikuun lopulla enintään 0,2 prosenttia kaikissa jakelussa olevista yleispalvelukirjeistä.

Posti on pitänyt vaatimusta ja uhkasakkoa kohtuuttomana.

Hallinto-oikeuden saaman selvityksen mukaan Posti on 20 kuukauden aikana saavuttanut Viestintäviraston asettaman 0,4 prosentin rajan 11 kertaa. Näistä kerroista kuusi on alittanut 0,2 prosentin rajan.

- Ottaen lisäksi huomioon, että Posti on myöntänyt jakeluhäiriöitä olleen sekä kertonut ryhtyneensä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi, hallinto-oikeus katsoo, ettei Viestintäviraston asettamia jakeluhäiriöiden enimmäisprosenttiosuuksia voida pitää kohtuuttomina.

Hallinto-oikeuden mukaan myöskään Viestintäviraston asettama aikataulu ei ole kohtuuton.

Written by:

Riikka Jokinen

Ota yhteyttä
21. huhtikuuta 2017 18:44:37 Categories: Länsiväylä Puheenaihe

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.