STT

Masennusta, kiusaamista, seksuaalista häirintää - ylipainoiset nuoret kärsivät monista ongelmista normaalipainoisia useammin

STT - logoSTT 28/08/2019 11:42:57 STT
Ylipainoiset nuoret kertoivat kouluterveyskyselyssä kärsivänsä esimerkiksi koulukiusaamisesta ja yksinäisyydestä muita nuoria useammin. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN © LehtikuvaYlipainoiset nuoret kertoivat kouluterveyskyselyssä kärsivänsä esimerkiksi koulukiusaamisesta ja yksinäisyydestä muita nuoria useammin. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ylipainoiset ja lihavat nuoret pitävät terveyttään huonompana kuin normaalipainoiset. Tämä ilmenee muun muassa toimintarajoitteina tai kipuina, kuten niska- ja hartiakipuina, päänsärkynä ja väsymyksenä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoamista vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee, että ylipainoiset nuoret pitivät normaalipainoisia useammin terveyttään keskinkertaisena tai huonona. Asiaa kysyttiin sekä peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilta.

Ylipainoiset nuoret kertoivat myös muita nuoria useammin kärsivänsä esimerkiksi koulukiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja yksinäisyydestä. Myös ahdistuneisuus ja masennusoireet olivat yleisempiä.

Esimerkiksi ylipainoisista peruskoululaisista tytöistä melkein 40 prosenttia kertoi tulevansa kiusatuksi ulkonäkönsä vuoksi, ja pojistakin joka neljäs. Normaalipainoisilla ulkonäköön liittyvää kiusaamista oli selvästi vähemmän.

Ylipainoisista tai lihavista tytöistä selvästi useampi kuin joka kolmas koki terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun muista tytöistä näin arvioi noin joka viides. Myös pojilla vastaavat erot olivat merkittävät.

Ahdistus on yleistä

Ahdistuneisuudesta kertoi kärsivänsä 21-24 prosenttia vähintään ylipainoisista tytöistä, kun taas ei-ylipainoisista tytöistä noin 17 prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta. Uupumuksessa ryhmien väliset erot olivat pienemmät, joskin varsin useat kertoivat uupumuksesta ja väsymisestä - tytöt selvästi poikia useammin. Esimerkiksi lukioikäisistä tytöistä melkein 40 prosenttia kertoi uupuvansa koulutyössä. Osuus oli melkein sama sekä normaali- että ylipainoisilla.

Sen sijaan masennusoireilussa erot olivat suuret: Ylipainoisista tytöistä 26-30 prosenttia raportoi masennuksesta, kun normaalipainoisista näin oli kokenut 19-22 prosenttia. Sekä lukiolaisilla että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla pojilla erot olivat verraten pienet, mutta peruskouluikäisistä ylipainoisista pojista 14 prosenttia kertoi masennuksesta, mutta ei-ylipainoisista vain kahdeksan prosenttia kertoi samaa.

Valtaosa pojista on tyytyväisiä

Pojat olivat kaikilla kouluasteilla tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt. Ylipainoisista pojista noin 80 prosenttia kertoi tyytyväisyydestä, kun taas ylipainoisista tytöistä tyytyväisiä oli runsaat 60 prosenttia. Normaalipainoisilla luvut olivat korkeammat, mutta tällöinkin tyytyväisiä poikia oli tyttöjä enemmän.

Kouluterveyskyselyyn vastanneista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista pojista joka neljäs ja tytöistä useampi kuin joka kymmenes oli ylipainoinen tai lihava. Lukioikäisistä pojista joka viides ja tytöistä 13 prosenttia oli ylipainoinen tai lihava. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien osalta luvut olivat pojilla 30 ja tytöillä 20 prosenttia.

Ylipainoisuus on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla viime vuosikymmeninä. Kouluterveyskyselyssä nuorten paino- ja pituustiedot perustuvat heidän itsensä antamiin lukemiin. Tutkijat huomauttavat, että se aiheuttaa jossain määrin aliarviointia nuorten ylipainoisten osuuteen.

28. elokuuta 2019 14:42:57 Categories: STT WAtoday

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.