Ilta Sanoma

Julkaistu:

Vaimon sairaus nosti muutamassa vuodessa velkasaldon lähes 100?000 euroon.
Pariskunnan talous romahti, kun vaimo sairastui vakavasti ja joutui jättämään työnsä viisi vuotta sitten.

Velkaa kotitalous oli ottanut vuosien saatossa ja jos mitään yllättävää ei olisi tapahtunut, veloista olisi selvitty. Vaimon sairaus nosti muutamassa vuodessa velkasaldon lähes 100?000 euroon.

Mies haki velkajärjestelyä Helsingin käräjäoikeudesta, joka tyrmäsi hakemuksen. Osa velkojista vastusti järjestelyä.

Käräjäoikeuden mielestä hakijalla on vielä työvuosia edessä ja kun hänellä ei ole huollettaviakaan, niin oikeus hylkäsi hakemuksen, varsinkin kun iso osa veloistakin oli melko tuoreita.

Helsingin hovioikeus arvio tilanteen toisin ja hyväksyi velkajärjestelyn. Ratkaisevaksi tekijäksi nousi kokonaisharkinnan perusteella vaimon vakava sairaus.

Miehen nettotulot ovat runsaat 2?400 euroa kuukaudessa. Talous joutui koville myös autolainan vuoksi, sillä mies tarvitsee päivittäin työssään autoa.

Ulosoton kautta mies on maksanut kolmen vuoden ajan velkojaan pois kuukausittain noin 750 euroa ja lyhentänyt kuukausittain 450 eurolla auton osamaksuluottoa.

Velkojien mielestä hakija velkaantui harkitusti. Velkoja oli 26 kappaletta ja käyttötarkoitukseksi mainittiin mm. huonekalujen osto, remontointi, vuokra ja sairauskulut. Velkaa oli otettu myös vanhojen velkojen maksamiseen. Veloista yli 70 prosenttia oli otettu vuoden 2012 jälkeen.

Mies kiisti velkaantuneensa harkitusti ja totesi, että jos mitään odottamatonta ei olisi tapahtunut hän olisi selvinnyt veloistaan. Vanhimmat velat ovat 15 vuoden takaa. Miehen bruttotulot ovat olleet 42?000-45?000 euroa vuodessa.

Käräjäoikeuden mukaan noin 60-vuotias mies velkaantui piittaamattomasti ja vastuuttomasti nostamalla uutta lainaa, vaikka mikään ei viitannut siihen, että taloustilanne muuttuisi paremmaksi.

Oikeus tyrmäsi hakemuksen, koska ei ollut painavia syitä, joilla velkajärjestely olisi voitu hyväksyä.

Viime marraskuinen oikeuden ratkaisu ei tyydyttänyt hakijaa ja hän vei asiansa Helsingin hovioikeuteen.

Hakijan mielestä painavia syitä järjestelylle oli olemassa. Hän nosti esille ulosoton kautta maksetut lähes 20?000 euroa ja autolainan maksut. Mies oli huolissaan omasta työkyvystään, jos velkajärjestelyä ei myönnettäisi. Velkojat vastustivat edelleen järjestelyn myöntämistä.

Hovioikeus ei epäillyt hakijan kertomusta. Hakijan yllättävä olosuhdemuutos ja velkojen käyttötarkoitus kertovat velan taustalla olleen lain esitöissä todettuja anteeksiannettavia ja inhimillisiä syitä, ratkaisussa todetaan.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin hakijan velkaantuneen piittaamattomasti ja vastuuttomasti kun hän otti lisää lainaa vaikkei pystynyt maksamaan vanhoja velkojaan pois. Hovi piti menettelyä esteenä velkajärjestelylle, mutta se ei pitänyt velkojen pääasiallista käyttötarkoitusta erityisen moitittavana.

Hovioikeuden päätöksessä ratkaisevaksi tekijäksi nousi velkajärjestelyn myöntäminen yleisistä esteistä huolimatta. Se otti huomioon yksilölliset seikat, ja harkinnassa korostuu kohtuullinen lopputulos niin velkojien kuin velallisenkin kannalta.

Ulosoton käynnistymisen jälkeen hakija oli tehnyt voitavansa. Hovioikeus kuitenkin toteaa, ettei aikaa voida pitää vielä erityisen pitkänä ulosotolle.

Hovioikeus muistuttaa, että puolisoilla on yhteistalous, johon kumpikin osallistuu kykynsä mukaan eikä vaimo ole palaamassa työelämään.

Vaikka hakijan osittain vastuuton velkaantuminen ei puoltanut velkajärjestelyä, niin hakijan ikä, osallistuminen työelämään, ulosotto, autolainan maksu, velkojien luonne luottolaitoksina ja vaimon vakava sairaus puolsivat sitä. Hovioikeus löysi velkajärjestelylle tarkoitettuja painavia syitä ja määräsi velkajärjestelyn aloitettavaksi heti.

Hovin yksimielinen ratkaisu on tiistailta. Päätökseen ei voi hakea muutosta.
Ilta Sanoma
12. heinäkuuta 2019 20:11:55 Categories: Ilta Sanoma Oma raha SuomiKiekko.com

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.