Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

26.6.2019

GPS-signaalin voimakkuudessa muutoksia 20. - 21.6. - Havainto tehtiin Kirkkonummella

KIRKKONUMMI

Paikka­tie­to­kes­kuksen tutkijat havaitsivat muutoksia GPS-signaalin voimakkuudessa 20. - 21.6. Muutokset havaittiin Metsähovin geodeettisella tutki­mu­sa­se­malla Kirkkonummen Kylmälässä. Tuona ajankohtana tarkat GPS-signaalit olivat vahvempia. Tarkoista signaaleista erityisesti salattu L2-signaali on tarkoitettu USA:n armeijan käyttöön, mutta sen vahvis­ta­mi­sesta hyötyvät myös geodeettisia mittauksia tekevät.

“20.6. hieman klo 18 jälkeen Suomen taivaalla näkyneiden satelliittien datassa näkyi 10 dbHz suuruinen signaalin voimistuminen tavallisiin lukemiin verrattuna, jotka vaihtelevat välillä -0.5 ja 0.5 dBHz. Se merkitsee suurempaa lähetystehoa ja luotettavuutta salatuille signaaleille”, selventää vanhempi tutkija Octavian Andrei Maanmit­taus­lai­toksen Paikka­tie­to­kes­kuk­sesta.

Signaalin voimistaminen auttaa erityisesti tilanteissa, joissa paikannus tapahtuu haastavassa ympäristössä tai signaalia lähettävä satelliitti on lähellä horisonttia.

Lisäksi tutkijat huomasivat lievää heikentymistä sivii­li­käy­tössä olevassa signaalissa, suuruudeltaan noin 2 - 3 dBHz. Kyseistä signaalia käytetään useimmissa kaupallisissa satel­liit­ti­pai­kan­nus­lait­teissa, kuten kännyköissä ja autojen navigaat­to­reissa.

Epätavallinen signaalien voimakkuus alkoi 20.6. noin kello 18.15 ja loppui 21.6. kello 13 mennessä Suomen aikaa.

Havainnot tehtiin Suomessa sijaitsevilla havain­to­a­se­milla. Havaintoasemat muodostavat Maanmit­taus­lai­toksen ylläpitämän valta­kun­nal­lisen koordi­naat­ti­jär­jes­telmien ylläpitoon ja tarkkaan paikannukseen käytetyn FinnRef-verkon, joilla voidaan monitoroida satel­liit­ti­sig­naaleja ja niiden laatua.

Verkon tukiasemat on varustettu moderneilla paikan­nus­vas­taa­not­ti­milla, jotka pystyvät vastaa­not­tamaan kaikkien paikan­nus­jär­jes­telmien signaaleja. Monitorointi on välttämätöntä, koska signaalin laatu vaikuttaa suoraan paikannuksen laatuun ja luotet­ta­vuuteen.

Lisätietoa Metsähovin tutki­mu­sa­se­masta

Jussi Salo

26. kesäkuuta 2019 18:40:56 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat RTBF info - monde

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.