Kirkkonummen Sanomat

24.6.2019

Juhannusviikko oli Suomenlahdella vilkas

SUOMENLAHTI

Suomenlahden merivartioston viikko 25 oli juhannuksen ja kesäisten kelien vuoksi varsin kiireinen. Viikolla suoritettiin yhteensä 78 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää, mikä on normaalia huomattavasti korkeampi määrä (edellis­vii­kolla 27 kpl). Erityisen vilkasta merellä oli torstaina ja perjantaina, kun taas lauantaina kova tuuli vähensi vesilii­ken­nettä.

Suurin osa juhannuksen 46 meripe­las­tus­teh­tä­västä liittyi karille ajaneiden tai konevikaisten veneiden avustamiseen. Vakavilta onnet­to­muuk­silta vältyttiin Suomenlahden merialueella kokonaan. Viikon aikana oli muutamia tapauksia, joissa pelastettiin veden varaan joutuneita henkilöitä. Merivar­ti­os­tolla oli juhannuksena runsaasti sairaan­kul­je­tus­teh­täviä, minkä lisäksi merivartioston partiot osallistuivat yleisen järjestyksen ylläpitoon puuttumalla muun muassa häiri­ö­käyt­täy­ty­miseen. Lisäksi kielletyt juhannuskokot ja niiden polttajien ohjeistus työllistivät merivartiostoa.

Vesiliikenteen valvontaa suoritettiin kattavasti koko Suomenlahdella. Sanktioihin johtaneita vesilii­ken­ne­rik­ko­muksia kirjattiin 38 kappaletta, ja vesilii­ken­ne­juo­pu­muk­sesta epäiltyjä tavattiin 11 kappaletta. Pääosin merivartiosto tapasi kuitenkin selvin päin liikkuneita venekuntia oikein varustelluissa veneissä. Yli 80% puhal­lu­tuk­sista oli nollalukemia. Merivartiosto kiittääkin Suomenlahdella liikkuneita hyvästä suhtau­tu­mi­sesta venei­ly­tur­val­li­suuteen!

Suomenlahden merivartioston vartiolaiva Turva osallistui torstaina ja perjantaina Utön etelä­puo­li­sella merialueella laajan öljypäästön torjuntaan.

NOPEUSVALVONTAA. Kuva: Rajavartiolaitos.

NOPEUSVALVONTAA. Kuva: Rajavartiolaitos.

Jussi Salo

24. kesäkuuta 2019 23:25:48 Categories: Birmingham Mail KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.