Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

24.6.2019

Avbrott i vatten­dist­ri­bu­tionen på området Masala to 27.6.

MASABY

På grund av sanering­sar­beten på vatten­led­ningen måste vatten­til­l­förseln på området avbrytas torsdag 27.6 kl. 08:00. Uppskattad tid c. 12 timmar. Vi strävar till att sätta distributionen igång tidigare än meddelat. Bruksvattnet kan vara grumligt efter avbrottet. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Tillfälliga vatten­dist­ri­bu­ti­ons­s­tällen ordnas under avbrottet i Framnäs idrottspark.

Kyrkslätts Vatten beklagar olägenheter som arbetena medför.

Jussi Salo


ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.