Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

24.6.2019

Prysmianin Pikkalan tehtaalle suurtilaus Yhdysvalloista

KIRKKONUMMI

Prysmian Group on sopinut noin 200 miljoonan euron arvoisesta merikaa­pe­li­jär­jes­telmän kokonais­toi­mi­tuk­sesta yhdys­val­ta­lai­selle Vineyard Wind -yhtiölle.

Kahden 220 kV kolmivaiheisen muovie­ris­teisen kaapelin muodostama suurjän­ni­teyhteys siirtää merituu­li­puiston tuottamaan energian mantereen sähköverkkoon.

Projektiin tarvitaan yhteensä 134 kilometriä kaapelia, joka tullaan valmistamaan konsernin merikaa­pe­li­tuo­tannon osaamis­kes­kuk­sissa Pikkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä Arco Felicessä Italiassa.

Toimitukseen sisältyy lisäksi kiinteästi asennettava PRY-CAM järjestelmä integroituna lämpö­ti­la­val­von­nalla (DTS) sekä reaali­ai­kai­sella lämpötila-analyysilla (RTTR). Järjestelmien tuottama informaatio analysoidaan tekoä­ly­so­vel­luk­sella, joka ilmoittaa poikkeamista automaat­ti­sesti.

Tämän vuoden lopussa käynnistyvä projekti sisältää järjestelmän suunnittelun, tuotannon, asennuksen sekä käyttöönoton, joka ajoittuu vuodelle 2021. Kaapeleiden asennuksessa käytetään Prysmian Groupin omia aluksia.

Prysmian Group tarjoaa markkinoiden laajimman kaape­li­va­li­koiman Suomessa. Prysmian Group Finland Oy:n henkilöstön määrä on 500, ja sillä on tehtaat Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa. Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaape­li­rat­kai­sujen tarjoajana.

Prysmian Group on maailman johtava energia- ja telekaa­pe­leiden sekä kaape­li­jär­jes­telmien toimittaja. Sen liikevaihto on yli 11 mrd. euroa ja henkilöstön määrä noin 29 000. Konsernilla on 112 tuotan­to­lai­tosta yli 50 maassa. Prysmian Group on listattu Milanon pörssiin.

PROJEKTIIN tarvitaan yhteensä 134 kilometriä kaapelia, joka tullaan valmistamaan konsernin merikaapelituotannon osaamiskeskuksissa Pikkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä Arco Felicessä Italiassa.

PROJEKTIIN tarvitaan yhteensä 134 kilometriä kaapelia, joka tullaan valmistamaan konsernin merikaapelituotannon osaamiskeskuksissa Pikkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä Arco Felicessä Italiassa.

Jussi Salo

24. kesäkuuta 2019 17:10:48 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat Mirror

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.