Kirkkonummen Sanomat

20.6.2019

Poliisi valvoo vesillä juhannuksena

LÄNSI-UUSIMAA

Länsi-Uudellamaalla on runsaasti suuria vesialueita ja paljon rantaviivaa. Länsi-Uudenmaan poliisin toimesta vesilii­ken­ne­val­vontaa tehdään merialueella Espoosta Hankoon ja sisävesillä etenkin Lohjanjärven sekä Hiidenveden alueilla. Tänä kesänä valvonta alkoi kesäkuun alussa, ja seuraavan kerran paatti lasketaan vesille juhannuksena.

Valvontaa tehdään sekä omin voimin että yhteistyössä

Polii­si­lai­toksen omalla kalustolla valvotaan sisävesiä. Käytössä on vene, jota liikutellaan eri kohteisiin tarpeen mukaan.

– Vene on sijoitettu Lohjan polii­si­a­se­malle. Kyseessä on Buster XL HT-mallin vene, joka sijoittuu polii­si­ve­neissä kevyt partiovene -luokkaan. Venettä säilytetään trailerilla, ja se on nopeasti siirrettävissä ja otettavissa käyttöön lähes missä alueemme vesistössä tahansa. Suunniteltuja valvon­ta­vuoroja tehdään kesän aikana useita. Resurssien salliessa voidaan vesille lähteä muulloinkin, kertoo komisario Sami Kari.

Poliisin, Tullin ja Rajavar­ti­o­lai­toksen yhteistyön kautta taas valvotaan merialueilla.

– Merialueen valvonnasta alueellamme vastaa pääosin Suomenlahden merivartiosto. Poliisi tekee merivartioston kanssa aktiivista valvon­ta­yh­teis­työtä ja sijoittaa aika ajoin merivartioston partioveneen mukaan poliisipartion, esittelee ylikomisario Jussi Päivänsalo.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tekee vesilii­ken­ne­val­von­ta­yh­teis­työtä myös Helsingin poliisin kanssa. Helsingin venepoliisi partioi säännöllisesti Länsi-Uudenmaan merialueella, ja aika ajoin veneessä on mukana myös Länsi-Uudenmaan poliiseja.

Toiveissa turvallista veneilyä selvin päin

Poliisin näkökulmasta tilanne on ihanteellinen silloin, kun valvonnassa pysäytettävä vene kulkee sallittua nopeutta, sen kuljettaja ja mieluusti myös matkustajat ovat selvin päin sekä turvavälineet ovat kunnossa.

– Ruorissa olevat puhallutetaan vesilii­ken­ne­juo­pu­muksen varalta, sillä alkoholi on usein osatekijä vesillä sattuvissa onnettomuuksia. Ruorissa olevan henkilön pitää pystyä itsenäisesti kuljettamaan alusta. Jos aluksen ohjailemiseen vaaditaan toisten neuvoja, voidaan neuvojan katsoa toimivan aluksen turval­li­suuteen vaikuttavassa tehtävässä ja myös hänet voidaan puhalluttaa, Kari sanoo.

Tutkan avulla poliisi varmistaa, että vene liikkuu vesialueen nopeus­ra­joi­tuksen mukaisesti. Turva­vä­li­ne­val­von­nassa tarkistetaan, että mukana ovat venetyypin vaatimusten edellyttämät välineet, kuten pelastusliivit, sammuttimet, airot sekä melat ja tyhjen­nys­vä­lineet.

– Onnet­to­muus­ti­lan­teessa vain päällä oleva ja oikeankokoinen pelastusliivi pelastaa. Tämä pätee niin aikuiseen kuin lapseen. Vaikka pelastusliiviä kuuluu lain mukaan pitää mukana mootto­ri­ve­neissä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä, suosittelemme pukemaan liivit päälle myös rauhalliselle soute­lu­ret­kelle, Päivänsalo ja Kari kannustavat.

Poliisi on vesillä myös juhannuksena

Polii­si­lai­tokset ympäri maan valvovat teiden juhan­nus­lii­ken­nettä tarkasti. Näin on Länsi-Uudel­la­maal­lakin, jossa myös poliisin paatti pääsee vesille juhannuksena.

– Juhannuksena valvotaan samoja asioita kuin muutenkin vesilii­ken­ne­val­von­nassa. Haluamme läsnäolollamme turvata kesän juhlintaa hyvässä hengessä, Kari kertoo.

Poliisin tekemästä vesilii­ken­ne­val­von­nasta ja vesil­lä­liik­kujan tärkeimmistä varusteista voi lukea lisää netissä.

LÄNSI-Uudenmaan poliisin vene. Kuva: Poliisi.

LÄNSI-Uudenmaan poliisin vene. Kuva: Poliisi.

Jussi Salo

20. kesäkuuta 2019 12:25:38 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat The Telegraph

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.