Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

12.2.2019

Varuboden-Oslan liikevaihto ja tulos ennätyk­sel­liset vuonna 2018

Osuuskauppa Varuboden-Oslan vuosi 2018 sujui suotuisasti. Myynti kasvoi 2,2 prosenttia ja tulos parani edellis­vuo­desta. Bonuksia ja maksutapaetua maksoimme yhteensä 8,7 miljoonaa euroa, kertoo Varuboden-Oslan toimi­tus­johtaja Hannu Krook. Osuuskaupan toimialueelle investoimme 16 miljoonalla eurolla ja vuoden päättyessä osuuskaupalla oli asiaka­so­mis­tajia noin 70 000.

Varuboden-Oslan myynti oli viime vuonna ennätyk­sel­liset 431 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 422 miljoonaa euroa). Kasvua vuoteen 2017 nähden oli reilut kaksi prosenttia.

Marketkauppa jatkoi kasvuaan

Myynti kasvoi marketkaupassa 1,5 prosenttia sekä liiken­ne­myymälä- ja poltto­nes­te­kau­passa 6,3 prosenttia. Marketkaupassa myynnin kasvu oli voimakkainta Sale-ketjussa. Myynti laski tavara-talo-, ravintola- ja rautakaupassa 7 prosenttia. Vuoden 2018 tulos ennen veroja oli 8,1 miljoonaa euroa, ja oli näin 0,9 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.

– Bonus­tau­luk­ko­muu­toksen siivittämä myynnin kasvu ja kulujen hallinta olivat hyvän tuloksemme taustalla. Tänä vuonna odotamme Sipoon logis­tiik­ka­kes­kuksen täysimääräisen käyttöönoton tehostavan toimintaamme entisestään, toteaa Varuboden-Oslan toimi­tus­johtaja Hannu Krook.

Ravin­to­la­kau­palla haastava vuosi

Varuboden-Oslan tavara­ta­lo­kaupan negatiivinen myynnin kehitys selittyy Marks & Spenceriin tehdyillä tilamuu­tok­silla sekä Kirkkonummen Outlet-myymälän sulkemisella – siitä huolimatta tavara­ta­lo­kaupan tulos parani viime vuonna merkittävästi.

- Ravin­to­la­toi­min­tamme negatiivinen kehitys johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että jouduimme sulkemaan Kirkkonummen Rosson kannat­ta­mat­tomana loppuvuodesta. Entisen Rosson alueelle Kirkkonummen keskustaan kaavoitetaan parhaillaan uutta Tallinmäen kaava­ko­ko­nai­suutta alueen elävöit­tä­mi­seksi. Alueelle syntyy merkittävä määrä uutta asutusta ja uusiin kiinteistöihin kauppa- ja ravin­to­la­pal­ve­luita, sanoo Hannu Krook.

Masalaan uusi S-market

Varuboden-Osla on allekir­joit­tanut urakoitsijan kanssa sopimuksen uuden S-marketin rakentamiseksi Masalan Tinanpuistoon. Uusi S-market tulee olemaan 1400 neliömetrin suuruinen ja toivomme, että pääsemme rakennustöihin jo ensi kesänä, kertoo Krook.

-Näemme Masalan kehittyvänä alueena, jonka palveluihin olemme valmiita satsaamaan, Krook jatkaa.

Bonustaulukko-muutoksella korkeampi bonustaso

Varuboden-Oslan bonustaulukkoa muutettiin keväällä 2018. Nyt täyden viiden prosentin bonuksen saa 900 euron kuukau­si­os­toilla aiemman 1 500 euron sijaan. Tauluk­ko­muu­toksen jälkeen korkeimman bonustason on saavuttanut noin neljä kertaa enemmän asiaka­so­mis­ta­ja­ta­louksia kuin aiemmin.

Varuboden-Oslalle Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus

Varuboden-Oslan henki­lös­tö­määrä oli joulukuun lopussa 950 henkilöä. Varuboden-Oslan panostaminen henkilöstöönsä näkyy siinä, että osuuskauppa sai Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustuksen.

– Meillä kaikki lähtee hyvästä johtamisesta, sillä jokainen työntekijä on ansainnut hyvän esimiehen. Panostamme siis esimiesten osaamiseen ja hyviin johta­mis­käy­tän­töihin sekä kaikkien VBO:laisten työyh­tei­sö­tai­toihin. Kokonais­hy­vin­voinnin johtaminen on eräs meille tärkeä johta­mis­käy­täntö, kertoo henki­lös­tö­pääl­likkö Paula Pajunen.

Vakituisen henkilöstön ohella työllistämme vuosittain useita satoja nuoria kesätyön­te­ki­jöinä, harjoit­te­li­joina ja kausi­a­pu­laisina. Tänä vuonna yli 200 nuorta työllistyy Varuboden-Oslaan kesätyön­te­ki­jöinä.

Merkittäviä investointeja

Varuboden-Osla teki alueelleen investointeja viime vuonna 16 miljoonalla eurolla asiaka­so­mis­tajien palvelujen kehittämiseksi.

– Merkittävimmät investointimme olivat Ahvenanmaalla Jomalan market­kiin­teistön hankinta, Länsi-Uusimaalla Siuntion S-marketin täydellinen uudistus sekä Porvoossa Suomen suurimman S-marketin, S-market Näsin, täydellinen muodonmuutos, Krook kertoo.

Kuluvana vuonna osuuskauppa jatkaa voimakkaasti inves­toin­tejaan. Sipoon Nikkilän S-marketin laajen­nu­sin­ves­tointi valmistuu kesällä.

- Syksyllä uudistamme Karjaan S-marketin, ja Tammisaaren keskustan ABC on tarkoitus siirtää kokonai­suu­dessaan Rautatienkadun toiselle puolelle. Silloin voimme Tammisaaressa laajentaa S-marketia ja suurentaa pysäköin­ti­a­luetta nykyisen ABC:n suuntaan, kertoo Krook.

KIRKKONUMMELLA merkittävin kehitysprojekti tänä vuonna on Masalan uuden S-marketin suunnittelu ja rakentaminen Tinanpuiston alueelle. Tulevaisuudessa myös Tallinmäen kaavakokonaisuus tulee elävöittämään Kirkkonummen keskustaa merkittävällä määrällä uutta asutusta ja uusia kauppa- ja ravintolapalveluita, Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Hannu Krook kertoo.

KIRKKONUMMELLA merkittävin kehitysprojekti tänä vuonna on Masalan uuden S-marketin suunnittelu ja rakentaminen Tinanpuiston alueelle. Tulevaisuudessa myös Tallinmäen kaavakokonaisuus tulee elävöittämään Kirkkonummen keskustaa merkittävällä määrällä uutta asutusta ja uusia kauppa- ja ravintolapalveluita, Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Hannu Krook kertoo.

Jussi Salo

12. helmikuuta 2019 18:35:13 Categories: Autotoday KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.