Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

12.2.2019

Saaristo-yhtiöt jatkaa Porkkalan merikylässä - uusi kilpailutus vasta ensi syksynä

KIRKKONUMMI

Palve­lu­tuo­tannon jaosto käsittelee kokouksessaan 13.2. Porkkalan Merikylän vuokraamista kesäkaudelle 2019. Jaostolle ehdotetaan, että kunta tekee sopimuksen Porkkalan Merikylästä Saaristo Yhtiöt Oy:n kanssa ajalle 1.4.2019-31.10.2019.

Palve­lu­tuo­tannon jaosto päätti viime vuonna lopettaa edellisen vuokra­so­pi­muksen ja solmi uuden sopimuksen Saaristo-yhtiöiden kanssa veneilykauden 2019 alkuun saakka.

Kunta­ke­hi­tys­ja­oston ja Palve­lu­tuo­tannon jaoston päätöksien mukaisesti kunta valitsee Porkkalan Merikylään uuden toimijan järjestettävän kilpailun perusteella. Toimijan kilpailutus oli tarkoitus toteuttaa syksyn 2018 aikana siten, että uusi toimija olisi saatu valittua kesäkaudelle 2019. Kilpailutus voidaan kuitenkin toteuttaa vasta keväällä 2019, koska sitä varten tarvittavat selvitykset, mm. rakennusten kuntotutkimus ja selvitys polttoaineen jakelu­pis­teestä valmistuivat.

Kunnan tulee varmistaa, että Porkkalan Merikylän toiminta jatkuu häiriöittä, ja Saaristo Yhtiöt Oy on hoitanut toimintaa kauden 2018 ajan sujuvasti. Kuntatekniikan toimiala ja sivitys- ja vapaa-aikapalvelut ovat neuvotelleet Saaristo Yhtiöt Oy:n kanssa vuokra­so­pi­muksen jatkamisesta kesän 2019 ajan, todetaan päätö­seh­do­tuksen perusteluissa.

Kunta kilpailuttaa kevään 2019 aikana uuden toimijan, joka aloittaa toiminnan 1.10.2019 alkaen.

SAARISTO-yhtiöt hoitaa Porkkalan Merikylän toimintaa myös ensi kesänä.

SAARISTO-yhtiöt hoitaa Porkkalan Merikylän toimintaa myös ensi kesänä.

Jussi Salo

12. helmikuuta 2019 18:35:13 Categories: Autotoday KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.