Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

19.2.2021

Sivistystoimen johtajan virkaan 15 hakijaa

KIRKKONUMMI

Sivistystoimen johtajan virkaa on hakenut määräaikaan mennessä kaikkiaan 15 henkilöä. Heistä kolme on vetänyt hakemuksensa pois kesken prosessin.

Ehdokkaiden ensimmäiset haastattelut on pidetty, ja toiselle haastat­te­lu­kier­rok­selle on valikoitunut neljä henkilöä: Mikael Flemmich, vt. sivis­tys­toi­men­johtaja, Kirkkonummi, Eeva-Kaisa Ikonen, opetus­pääl­likkö, Espoo, Mikko Leppänen, rehtori, Espoo ja Jukka Pietinen, sivis­tys­johtaja, Sipoo.

Hakijoita haastattelevat kunnanjohtaja ja hallin­to­johtaja, sekä kunnan­hal­li­tuksen puheenjohtaja ja varapu­heen­joh­tajat eli Timo Haapaniemi, Ari Harinen ja Ulf Kjerin.

Rekry­toin­tip­ro­ses­sissa on käytetty apuna InHunt Gropin suorahaun ammattilaisia, jotka ovat tukena myös haastat­te­luissa.

Kun toinen haastat­te­lu­kierros on tehty, toden­nä­köi­sesti osa hakijoista ohjataan vielä sovel­tu­vuu­sar­vi­ointiin. Sen jälkeen kunnanjohtaja antaa kunnan­hal­li­tuk­selle ehdotuksensa valin­ta­pää­tök­seksi.

Kunnan­hal­li­tuksen on tarkoitus päättää valinnasta 1.3.2021.

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:55 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.