Kirkkonummen Sanomat

INKOO

19.2.2021

Terveys­kes­kus­hanke lautakunnassa 25.2.

INKOO

Inkoon perus­tur­va­lau­ta­kunta käsittelee kokouksessaan 25.2. terveys­kes­kuksen toimitilan muutoshanketta. Tavoitteena on toteuttaa suunnittelu Inkoon nykyisen terveys­kes­kuksen kiinteistön toimin­nal­li­sesta kokonai­suu­desta ja saada arvio toimenpiteiden laajuudesta, koskien tila-tarve ratkaisuja.

Terveys­kes­kuksen olisi kyettävä tulevai­suu­dessa toimimaan pienenä sote-keskuksena Länsi-uudenmaan hyvin­voin­ti­a­lu­eella, josta kuntalainen saa hyvin­voin­ti­a­lu­eella järjestettävät sekä sosiaali- että tervey­den­huollon palvelunsa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella sote- keskukseen toimiva tilako­ko­naisuus sekä uudistettu pohjaratkaisu, vastaamaan Länsi-uudenmaan sotessa muodostettavaa uutta palve­lu­kon­septia, jossa esimerkiksi etäpalveluilla tulee olemaan merkittävämpi rooli, kuin nykyisessä toiminnassa, sekä tuottaa entistä paremmin saatavilla olevat sosiaali- ja tervey­den­huollon lähipalvelut kunnan alueella.

Suunnitelmana on, että hankkeessa sanee­rat­taisiin nykyinen terveys­kes­kuksen kiinteistö ja toimitila vastaamaan sote-keskuksen nykyistä ja ennakoitua tulevaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen tilatarvetta.

Tilatarve analyysi nykyisen toimitilan käytet­tä­vyy­destä ja toimin­nal­li­suu­desta on osoittanut, että tilaa ei ole riittävästi käytettävissä ja esimerkiksi valtaosa nykyisistä vastaa­not­to­huo­neista ovat liian ahtaita vastaa­not­to­käyttöön.

Lautakunnalle ehdotetaan, että se esittää edelleen kunnan­hal­li­tuk­selle terveys­kes­kuksen kiinteistöä koskevan uudistetun tilasuun­ni­telman käynnistämistä ja laatimista yhdessä kunnan teknisen lautakunnan kanssa.

Tämän suunnitelman pohjalta perus­tur­va­lau­ta­kunta tarkentaa Inkoon sote-keskuksen toiminnallisen kokonaisuuden nykyisen kiinteistön mahdollista, myöhemmin esitettävää saneeraus- ja toimi­ti­la­muu­tosp­ro­jektia varten, mikäli toimitilatarve ja toiminnallinen kokonaisuus voidaan toteuttaa olemassa olevassa kiinteistössä.

PERUSTURVALAUTAKUNTA Inkoossa käsittelee kokouksessaan nykyisen terveyskeskuksen toimitilojen muutoshanketta.

PERUSTURVALAUTAKUNTA Inkoossa käsittelee kokouksessaan nykyisen terveyskeskuksen toimitilojen muutoshanketta.

Satu Holmlund

19. helmikuuta 2021 11:17:54 Categories: INKOO Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.