Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

19.2.2021

Hallin­to­säännön uudistaminen tapetilla

KIRKKONUMMI

Kirkkonummella uudistetaan hallin­to­sääntöä. Asia oli esillä kunnan­hal­li­tuksen viime kokouksessa, mutta se jätettiin pöydälle ja sitä käsitellään maanatain 1.3. kokouksessa.

Kunnan hallin­to­sään­nössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallin­to­me­net­telyä ja valtuuston toimintaa. Hallin­to­sään­nössä voidaan antaa tarpeellisilta osin muitakin määräyksiä.

Hallin­to­sään­nössä annetaan lisäksi tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

Hallintosääntö uudistetaan siten, että valtuus­to­kauden vaihtuessa vanha valtuusto käsittelee hallin­to­sään­tö­eh­do­tuksen. Vanhan valtuuston hyväksymä hallintosääntö astuu voimaan uuden valtuuston aloittaessa toimintansa.

Hallin­to­säännön käsittely tapahtuu kunnna­hal­li­tuk­sessa ja valtuustossa.

Uutta hallin­to­sääntöä on valmisteltu virkamiestyönä ja myös valtuusoryhmät ovat olleet mukana hankkeen valmistelussa. Valmistelussa on otettu huomioon esille tulleita hallin­to­säännön päivi­tys­tar­peita ja hallin­to­käy­tännön parantamiseen tähtääviä näkökohtia. Työn pohjana on lisäksi käytetty Kuntaliiton ohjeistusta.

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:51 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.