Kirkkonummen Sanomat

KIRKKONUMMI

19.2.2021

Saara Huhmarniemen kommentti: Jokainen oppilas ansaitsee terveet ja toimivat tilat

Kirkkonummen Sanomissa (KS 18.2.) uutisoitiin kunnan­hal­li­tuksen kokouksen 15.2. päätös palauttaa Gesterbyn koulukeskuksen hanke­suun­ni­telma palve­lu­tuo­tannon lautakunnan käsiteltäväksi. Toisin kuin jutussa annetaan ymmärtää, palautuksen aikana selvitetään ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa Papinmäen koulu jäisi vanhoihin tiloihin muiden oppilaiden siirtyessä uuteen koulu­kes­kukseen. Papinmäen koulussa opetetaan oppilaita, joilla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia, lievä tai keskivaikea kehitysvamma tai kehitysvamma ja autismikirjon piirteet.

Timo Haapaniemen (kok) palau­tu­se­si­tyksen mukaan: “Kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja talou­sar­vi­o­neu­vot­te­luissa käytyihin keskusteluihin perustuen esitän asian palauttamista palve­lu­tuo­tannon lautakunnalle valmis­tel­ta­vaksi siten, että vaihtoehtona on myös Papinmäen koulun toiminnan jatkaminen nykyisellään. Präst­gårds­bac­kenin päiväkodin toiminta jatkuisi nykytiloissa, jotka pidetään kunnossa ja tarvittaessa laajennetaan. Samalla lautakunta valmistelee väliaikaisten tilojen käytön optimoidun suunnitelman päivityksen [...]” Palautuksen puolesta äänestivät kokoomuksen, keskustan, sdp:n ja pro Kirkkonummen edustajat.

Vihreät, rkp ja perus­suo­ma­laiset olivat hankkeen edistämisen kannalla.

Kirjoi­tuk­sessani KS 6.12. esitin huolen, että koulukeskuksen suunnittelu pedattaisiin talou­sar­vi­o­neu­vot­te­luissa suljettujen ovien takana. Huoli osoittautui oikeaksi, sillä palautuksen yhtenä perusteluna oli juuri “talou­sar­vi­o­neu­vot­te­luissa käydyt keskustelut”. Näissä keskusteluissa ei ole kuitenkaan tehty päätöksiä eikä niistä löydy kirjauksia. Tämä on muistutus Kirkkonummen epäavoimesta poliittisesta kulttuurista, joka kaipaisi muutosta.

Viranhaltijat ovat tehneet perusteellista työtä Gesterbyn koulukeskuksen suunnitelmissa: on kerrasta toiseen vastattu päättäjien esittämiin mitä eriskum­mal­li­simpiin selvi­tys­pyyn­töihin. Tälläkin kertaa kunnanhallitus sai käyttöönsä tarkat aluekohtaiset lapsimäärien ennusteet, jotka osoittivat kiistatta, että hanke on perusteltu. Myös palautuksessa mainitun vaihtoehdon keskeiset tiedot olivat jo kunnan­hal­li­tuksen käytössä.

Palautuksessa esitetty Papinmäen koulun jättäminen nykyisiin tiloihinsa olisi kyseenalainen myös yhden­ver­tai­suuslain näkökulmasta, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Papinmäen koululle suunniteltiin uusia tiloja alunperin jo Jokirinteen oppimis­kes­kukseen, mutta ne jäivät toteuttamatta.

Näyttää siltä, että palautuksen tavoitteena on jarruttaa Gesterbyn koulukeskuksen rakentamista. Tämä on vastuutonta jo siitäkin syystä, että Winellskan vanhoissa tiloissa on edelleen oireilevia lapsia.

Lisäksi hankkeen palauttaminen ilman päteviä syitä yhä uudelleen valmisteluun hidastaa myös muiden valmisteilla olevien koulu­hank­keiden suunnittelua ja lisää kustannuksia. Jos palautuksen tavoitteena taas on jättää Papinmäen koulun oppilaat ilman ajanmukaisia tiloja, on se erityisen ikävä, sillä sivistyskunnan tulee huolehtia heikommassa asemassa olevista.

SAARA HUHMARNIEMI

Rakennus- ja ympäris­tö­lau­ta­kunnan pj

kunnan­hal­li­tuksen
varajäsen (Vihreät)

saara.huhmarniemi@vihreat.fi

Jussi Salo

19. helmikuuta 2021 11:17:32 Categories: KIRKKONUMMI Kirkkonummen Sanomat

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.