TT Nyhetsbyrån

Trendbrott - fler kvinnor långtidsarbetslösa

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 23/05/2019 12:39:59 TT
Trendbrott - fler kvinnor långtidsarbetslösa. © Foto: TTTrendbrott - fler kvinnor långtidsarbetslösa.

Närmare hälften av alla arbetslösa har varit utan arbete i över ett år. I många kommuner är andelen betydligt högre än så. Och nu sjunker långtidsarbetslösheten inte längre, ett trendbrott vad gäller kvinnor.

I slutet av april var 337 000 personer inskrivna hos arbetsförmedlingarna som öppet arbetslösa eller i olika program. Av dessa hade fler än 142 000 varit utan jobb i mer än tolv månader.

I vissa kommuner kan andelen arbetslösa som varit utan jobb i ett år eller mer vara så hög som uppemot två tredjedelar, något som ofta hänger ihop med många nyanlända i kombination med klen arbetsmarknad på orten. I andra änden finns kommuner där andelen långtidsarbetslösa bara ligger kring 20 procent.

- De långtidsarbetslösa har sjunkit senaste året, men nu har nedgången stannat av, speciellt för kvinnor. Där handlar det om ett trendbrott, då det nu är fler långtidsarbetslösa kvinnor än män, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Framför allt är det utrikes födda kvinnor med kort eller nästan ingen utbildning alls som det handlar om.

- Det är många som till och med saknar grundskola, då har man långt till arbetsmarknaden, säger Annelie Almérus.

Och då spelar den väldigt goda konjunkturen med stor efterfrågan på arbetskraft ingen större roll. Det tar tid att bygga upp grundläggande kunskaper för att få chansen på en arbetsmarknad som generellt sett präglas av alltmer avancerade arbetsuppgifter. Risken är dessutom stor att just dessa grupper, som kanske just fått in en fot på arbetsmarknaden, åker ut först när nu arbetsmarknaden bedöms svalna.

Almérus tror att politikernas nedskärning på extratjänsterna är en bidragande orsak till att långtidsarbetslösheten bland kvinnor nu vänder upp. Liksom företrädare för LO och Unionen hoppas hon att de aviserade etableringsjobben ska få ner långtidsarbetslösheten.

- Jag är hoppfull, speciellt som arbetsgivarna säger att det här skulle kunna funka till en rimlig kostnad, säger Unionens ordförande Martin Linder.

En modell för etableringsjobb är framtagen av fack och arbetsgivare, och ligger på regeringens bord. I överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna står att jobbmodellen, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, ska vara i gång vid halvårsskiftet 2020.

- Vi är väldigt otåliga, säger Martin Linder.

23. toukokuuta 2019 15:39:59 Categories: TT Nyhetsbyrån Wonderwall

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.