Affärsvärlden

Vinstlyft för Enea

Logotyp för Affärsvärlden Affärsvärlden 24/04/2019 8:28:05
© Tillhandahålls av Alma Talent Media AB

Enea redovisar ett resultat efter skatt på 41,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (18,2). Resultatet per aktie uppgick till 2:14 kronor (0:94).

Nettoomsättningen uppgick till 241 miljoner kronor (170).

Rörelseresultatet blev 65,7 miljoner kronor (35,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93,3 miljoner kronor (8).

Enea upprepar sin målsättning att för helåret 2019 uppnå omsättningstillväxt över 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

24. huhtikuuta 2019 11:28:05 Categories: Affärsvärlden Relaxnews (AFP)

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.6.33265

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.