Metro

Undersökning: Nästan en tredjedel vill ta bort "pappamånaderna"

Logotyp för Metro Metro 27/02/2019 16:40:29 David Peterson

Nästan en tredjedel vill ta bort © TTNästan en tredjedel vill ta bort "pappamånaderna".

Den "svenska modellen" med pappamånader har precis exporterats till EU. Men på hemmaplan är nästan en tredjedel kritiska till att föräldrapenningen öronmärks, visar en undersökning från Yougov.

Den första pappamånaden infördes i föräldraförsäkringen för mer än 20 år sedan. 2002 tillkom ytterligare 30 dagar som inte kunde överlåtas till den andra parten och i dag handlar det om totalt 90 dagar som är reserverade för vardera förälder.

"Känns väldigt omodernt"

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de vill ta bort de öronmärkta månaderna och enligt en ny undersökning från Yougov är 30 procent av svenskarna av samma åsikt.

- Det känns väldigt omodernt. De yngre pappor jag pratat med tycker det känns givet att man ska vara hemma, säger Lars Arrhenius, som var regeringens utredare kring en ny föräldraförsäkring som presenterades 2017, om undersökningen.

I utredningen föreslog han en tredelning av föräldraförsäkring som innebar att fem månader per förälder skulle reserveras och att en tredjedel av försäkringen skulle vara fritt överförbar.

Lars Arrhenius tror att ett slopande av öronmärkta dagar skulle vara ett steg i fel riktning.

- Jag tror definitivt inte att det skulle bli mer jämställt. Det vi såg som de långsiktiga konsekvenserna av att ha en ojämn fördelning var att det leder till ojämn löneutveckling, pension och att det blir dubbelarbete, säger han.

© Tillhandahålls av Metro Lars Arrhenius har utrett en modernare föräldraförsäkring.

EU följer Sverige

Yougov-undersökningen visar att bara drygt 13 procent stödjer dagens fördelning, där tre månader är reserverade per förälder, och bara 3 procent vill att en fjärde månad införs.

Samtidigt har EU tagit ett beslut om att införa två "pappamånader" för alla medlemsländer.

- Det tittar på oss och tycker att vi är ett föregångsland, säger Lars Arrhenius.

LÄS MER: Papporna i Stockholm är bäst på att ta ledigt

Kopplat till jämställdhet

Mer än en tredjedel av de tillfrågade i undersökningen svarade att de inte hade någon åsikt. Det, tillsammans med att många vill ta bort uppdelningen, tycker Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund, är oroväckande.

- Det vittnar om att man inte ser att det här är kopplat till jämställdhet, säger hon.

När antalet öronmärkta månader har utökats har det direkt synts i statistiken genom att papporna har börjat ta ut fler dagar, enligt Maria Stanfors. 

- I början handlade det om att få fler fäder att alls ta ut någon föräldraledighet; nu handlar det mer om att få fäder att ta ut mer föräldraledighet och i detta avseende är fler öronmärkta månader viktiga, säger hon.

© Tillhandahålls av Metro Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund med fokus på arbetsmarknadsutfall och familjebildning ur ett könspersektiv.

Hon tycker att det är viktigt att komma ihåg att föräldraförsäkringen är en offentligt finansierad försäkring som möjliggör för både män och kvinnor att kombinera arbete och familj och att de genom föräldrapenning får ersättning   när de är hemma.

Detta är den svenska, och i viss mån nordiska, modellen. I de länder där man inte tycker att staten ska lägga sig i hur familjer fungerar eller delar på ansvar för hem och barn har man heller inte betald föräldraledighet på samma sätt som i Sverige.  Det här är offentliga pengar som riksdagen har beslutat om. I den mån Sverige ser ökad jämställdhet som ett eftersträvansvärt politiskt mål är Men det också utformandet av ersättningar ett verktyg att styra folks beteende med, säger hon.

LÄS MER: Skattebetalarna ska inte behöva ta notan när föräldrar lever ojämställt

Mer från Microsoft News: Riksdagen röstade ja- bonusföräldrar kan ta föräldraledigt

27. helmikuuta 2019 18:40:29 Categories: Ilta Sanoma Ilta Sanoma - Ulkomaat Ilta Sanoma - Uutiset Metro

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.