NyTeknik

Forskarnas teknik kan backa utsläppsklockan - omvandlar koldioxid till kol

Logotyp för NyTeknik NyTeknik 27/02/2019 14:00:00 Angelica Söderberg
© RMIT m fl

Liknande försök att omvandla koldioxid i atmosfären till flytande form har stött på problem vad gäller både ekonomiska aspekter och befarad miljöpåverkan från lagring. Att omvandla utsläppen till fast form ger helt andra möjligheter, menar forskarna vid RMIT University i Melbourne, Australien.

- Vi kan inte bokstavligen backa tiden, men att omvandla koldioxid tillbaka till kol och begrava det i marken, är som att backa utsläppsklockan, säger Torben Daeneke, forskare vid RMIT, till Eurek Alert.

Läs mer: Experterna: Koldioxidlagring måste bli en politisk fråga

Den nya tekniken är relativt snabb och dessutom skalbar. Forskarna har använt sig av en katalysator av flytande metall och nanopartiklar av grundämnet cerium. En elektrokemisk reaktion skiljer koldioxiden från syret.

"Process som är effektiv och skalbar"

- Hittills har CO2 bara omvandlats till ett fast material vid extremt höga temperaturer, vilket gör det industriellt otänkbart, säger Torben Daeneke, och fortsätter:

- Genom att använda flytande metaller som katalysator har vi visat att det är möjligt att omvandla gasen till kol vid rumstemperatur, i en process som är effektiv och skalbar.

Läs mer: Efter klimatrapporten: Här är tre metoder mot negativa utsläpp

Forskningsledaren, dr Dorna Esrafilzadeh vid RMIT School of Engineering, som utvecklade den elektrokemiska tekniken ser dessutom andra intressanta användningsområden för det kol som utvinns.

Kan användas som komponent i elfordon

- En fördel med processen är att kolet kan hålla en elektrisk laddning och bli en superledare, som eventuellt kan användas som en komponent i framtida fordon. Processen producerar också syntetiskt bränsle som en biprodukt, som också skulle kunna användas industriellt, säger hon till Eurek Alert.

Studien har publicerats i Nature Communications och har tagits fram av RMIT samt forskare vid Munsters universitet i Tyskland, Nanjings universitet i Kina, North Carolina State University i USA och flera andra australiensiska universitet.

27. helmikuuta 2019 16:00:00 Categories: NyTeknik RTBF sport - football - euro

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Alpha 1.0.44.37810 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.