TT Nyhetsbyrån

Nya rön kan underkänna klimatmodeller

Logotyp för TT NyhetsbyrånTT Nyhetsbyrån 17/02/2019 9:54:15 TT
Nya rön kan underkänna klimatmodeller. © Foto: TTNya rön kan underkänna klimatmodeller.

Ny forskning avslöjar att gräsmarker inte gynnas av en högre nivå koldioxid som förväntat. Det kan betyda att nuvarande klimatmodeller om växthuseffekten inte stämmer, anser forskare vid Göteborgs universitet.

Enligt en ny internationell studie där bland annat Göteborgs universitet ingått har man kunnat visa att koldioxid inte har den gödande effekt på gräs som man tidigare trott. Växtlighet under växthuseffekt och global uppvärmning kan därmed vara sämre än vad klimatmodeller tidigare uppskattat.

- Tidigare trodde många att en högre koldioxidhalt per automatik gjorde att växtligheten ökade och då kunde ta upp mer koldioxid. Men man har nog överskattat hur bra naturen är på det, säger Louise C Andresen, forskare vid Göteborgs universitet och en av dem som ligger bakom den nya upptäckten.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants, har forskare undersökt 19 marktyper, bland annat i Australien, Tyskland, USA och Kina. Genom att mäta biomassan av gräsmarker under flera år har de kunnat se vilka förhållanden som är viktiga för växterna. Hur och när regnet kom påverkade hur växterna gynnades av koldioxidmängden.

- Det hänger ihop med hur regnet kommer säsongmässigt, platser med mycket regn under vårsäsongen är bra. Men det finns platser i världen där växtligheten kommer att minska på grund av mer koldioxid, säger Louise C Andresen.

Gräs och liknande vegetation täcker en tredjedel av jordens isfria landyta. Andersen hoppas att den nya upptäckten ska kunna ligga till grund för mer detaljerade klimatprognoser i framtiden.

- Man bör använda vår forskning och resultatet i bedömningarna av klimatförändringarna.

17. helmikuuta 2019 11:54:15 Categories: Liverpool Echo TT Nyhetsbyrån

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.