Auto motor & sport

Guide: Installera motor- och kupévärmare - skona miljön, minska slitaget och slipp skrapa is

Logotyp för Auto motor & sport Auto motor & sport 12/02/2019 9:26:00 Pär Brandt
Är man händig går det att montera själv, men de flesta lämnar nog jobbet till en yrkesman. © auto motor & sportÄr man händig går det att montera själv, men de flesta lämnar nog jobbet till en yrkesman.

I den här guiden berättar vi om fördelarna med motor- och kupévärmare. Men det finns fallgropar du bör undvika.

Med en kupévärmare behöver du inte skrapa rutorna på bilen och slipper sätta dig i en iskall bilstol. Kompletterar du med en elektrisk motorvärmare gör det bilen mera lättstartad, motorslitaget minskar och avgasreningen förbättras. Win-win, som man säger!

EU:s allt strängare avgasnormer har inneburit stora förbättringar hos moderna bilars avgasrening, det har våra tester visat. Redan idag har många bilmodeller en så effektiv avgasrening att de ligger långt under nuvarande och kommande avgaskrav

Det är ju bra, men som bilägare går det att gå ett extra och viktigt steg för att minska avgasutsläppen ytterligare - snabba på uppvärmningen efter kallstart.

Det miljömässigt effektivaste sättet att snabbt få upp arbetstemperaturen på motorn är att använda en elektrisk motorvärmare. Då finns det stora miljövinster att göra, visar en amerikansk forskarrapport:

"I framtida fordonsteknik måste vi fokusera på kallstarten. Där finns den bästa möjligheten att minska utsläppen", sa Greg Drozd, ledare för forskningsprojektet till Green Car Congress.

Forskarrapporten visar att en ny bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör på 50 mils körning! Mätningarna visade också att nyare bilar är oändligt mycket bättre avgasrenade än de äldre:

"Det tydligaste resultatet är hur effektiv avgasreningen blivit för organiska gaser. Nyare fordon släpper ut blott 1 (en) procent av den totala mängd organiska gaser som ett 20-årigt fordon ger ifrån sig", sa Greg Drozd.

© Tillhandahålls av Egmont Publishing Digital AB

Man kan ju hålla sig för skratt när pansarisen biter sig fast i alla glasytor. Men en motor- och kupévärmare slipper man eländet - och gör miljön en tjänst. Foto: Scott Eisen/Getty Images.

De senaste åren har det inte gjorts så mycket ny forskning i Skandinavien när det gäller kallstart och avgasutsläpp. Det finns några äldre rapporter som visar på mycket stor minskning av kolväten (HC) och partikelutsläpp om man förvärmer motorn elektriskt. Även koldioxid (CO2) går ned något med motorvärmare.

Däremot minskar inte kväveoxiderna (NOx) något nämnvärt med motorvärmare, åtminstone inte direkt efter kallstart. För att starta avgasreningen av NOx måste avgastemperaturen komma upp i runt 200 grader och över. Dessa temperaturer når man enklast genom att köra bilen, vid tomgång tar det väldigt lång tid för motorn att få upp temperaturen.

En elektrisk motorvärmare och kupévärmare drar förstås en hel del energi. Sammantaget kan det handla om 2 kW eller mer per timme. Det finns ingen anledning att elda för kråkorna och därför är det mest energieffektivt att anpassa uppvärmningstiden till yttertemperaturen. Vid -15 grader kan värmaren vara på i 1,5 timme, vid nollstrecket räcker det med en timme och vid 5-10 plusgrader kan 45-25 minuter räcka. Över 10-15 plusgrader är det inte meningsfullt med motorvärmare.

När motorvärmare används ökar temperaturen på kylvattnet, motorblocket och även motoroljan. Det gör motoroljan lättare att pumpa runt, vilket minskar bränsleförbrukningen och snabbar på oljesmörjningen av hela motorn efter kallstart. Man ska dock inte tro att det går att "köra in" installationskostnaden för motorvärmare, så stor är helt enkelt inte bränslebesparingen.

I vår premiumguide nedan finns det ytterligare information om motorvärmare och kupévärmare. Vi har även gjort en premiumartikel om bränsledrivna värmare.

© Tillhandahålls av Egmont Publishing Digital AB

Avgastester visar att de senaste årens bilar blivit enormt mycket bättre när det gäller avgasutsläpp. Men de släpper fortfarande ut mycket avgaser strax efter kallstart.

När det gäller bränsledrivna värmare har vi försökt att ta reda på de miljömässiga effekterna, vilket visat sig mycket svårt. Varken Naturvårdsverket eller Transportstyrelsen har några uppgifter.

Stora biltillverkare som Volkswagen och Volvo kan inte heller svara på frågor om utsläpp från bränsledrivna värmare. De dominerande leverantörerna på eftermarknaden - Webasto och Eberspächer - kan inte (eller vill inte) lämna några fakta i ämnet.

Det statliga finska företaget VTT gjorde ett test 2007 av bränsledrivna värmare och det är en av få mätningar som gjorts. Eberspächers värmare ökade förbrukningen upp med 2,5 l/100 km om värmaren användes under gång, då den fungerade som en typ av tillsatsvärmare. Vintertid kan det alltså bli kännbart i plånboken om man använder bränslevärmaren.

© Tillhandahålls av Egmont Publishing Digital AB

Är bränsledrivna motorvärmare miljöbovar? Vi vet inte, för det finns väldigt lite uppgifter och fristående forskning.

12. helmikuuta 2019 11:26:00 Categories: Auto motor & sport L'Obs

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.41819 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.