Metro

Migrationsverket: 384 misstänkta fall av människohandel 2018

Logotyp för Metro Metro 14/01/2019 13:08:30 Annica Ögren
Migrationsverket upptäckte fler fall av misstänkt människohandel som gällde utnyttjande på arbetsmarknaden än sexhandel under 2018. © TT.Migrationsverket upptäckte fler fall av misstänkt människohandel som gällde utnyttjande på arbetsmarknaden än sexhandel under 2018.

Antalet misstänkta fall av människohandel som Migrationsverket upptäckte 2018 minskade med drygt 13 procent jämfört med året innan. Men samtidigt har antalet fall av tvångsarbeten och där unga exempelvis tvingas sälja droger och begå stölder, ökat. Det visar färsk statistik som Metro tagit del av.

Antalet inrapporterade fall av misstänkt människohandel hos Migrationsverket minskade från 444 till 384 fall under 2018, enligt den nya statistiken.

I mer än en tredjedel av fallen misstänks offren ha blivit utnyttjade för sexuella ändamål. Siffran är lägre än under 2017, då nästa hälften av de misstänkta fallen handlade om just utnyttjande för sexuella ändamål.

Hittar fler personer som utnyttjas på arbetsmarknanden

Andelen misstänkta fall där personer blivit utsatta för tvångsarbete ligger kvar på en likvärdig nivå som 2017, på cirka 36 procent.

Däremot har antalet misstänkta offer för tvångsarbeten ökat i förhållande till antalet misstänkta fall av utnyttjande för sexuella ändamål, som tidigare varit den vanligaste misstänkta formen av människohandel, enligt Migrationsverkets statistik.

- Men den stora skillnaden under 2018 är att vi har anmält fler offer som utnyttjats på arbetsmarknaden än vad som utnyttjas för sexuellt ändamål, det är en förändring som jag inte sett tidigare, säger Lisa Hultin Knutas, central samordnare mot människohandel på Migrationsverket.

LÄS MER: Här är männen som köper sex

En av orsakerna till det handlar enligt Lisa Hultin Knutas om att Migrationsverkets förmåga att hitta misstänkta fall som rör människor som blir utnyttjade på arbetsmarknaden har blivit bättre.

- Under de senaste två åren har vi på Migrationsverket haft fokus på att upptäcka just offer på arbetsmarknaden, och det kan vara en orsak till det ökade antalet anmälningar. Kompetenshöjande åtgärder, som utbildningar, inom Migrationsverket har också helt klart gett resultat, säger hon.

Indikator att arbeta i Sverige utan bankkort

Migrationsverket håller utkik efter olika varningsklockor som skulle kunna tyda på att en person är utsatt för människohandel på arbetsmarknaden.

- En indikator kan vara när någon arbetar i Sverige men inte har något bankkort. Eller om man ansöker om visum eller annat tillstånd i Sverige utan att riktigt veta vad man ska göra här, kan det också vara en varningsklocka. Men det finns otroligt många olika delar som man måste vara uppmärksam på, säger Lisa Hultin Knutas. 

Antalet misstänkta fall i kategorin "andra ändamål", som till exempel innefattar tvång att sälja droger eller begå stölder, har ökat från nästan 10 procent 2017, till 23 procent 2018.

- Vi har även blivit bättre på att identifiera fall där unga tvingas begå brott, som olika typer av narkotikabrott, snatterier, att begå stölder eller våldsbrott, säger Lisa Hultin Knutas.

Fruktansvärt brott mot de allra svagaste

Samtidigt finns det troligtvis ett stort mörkertal när det gäller antalet personer som faktiskt är utsatta för människohandel.

- Personer som är utsatta har otroligt svårt berätta om sin egen utsatthet. Det är ett fruktansvärt brott som begås mot de som kanske är allra svagaste i samhället. Det finns mycket skam och skuld här och många vågar inte berätta vad de varit med om. Det ställer höga krav på personalen att kunna bemöta och besvara sådana samtal.

Samtidigt har kopplingen mellan människosmuggling och människohandel i Sverige blivit tydligare, något som Metro berättat om redan för ett år sedan.

- Människohandlare och människosmugglare arbetar ihop och utnyttjar varandras kriminella nätverk. Människohandel är en mycket lönsam verksamhet - för till skillnad från vapen och droger är detta en vara som du kan sälja om och om igen. En människa kan utnyttjas i flera år, sa Kajsa Wahlberg, kommissarie på polisens nationella operativa avdelning, NOA, då.

LÄS MER: Adoptivbarn kan ha utsatts för människohandel

Antal fall av misstänkt människohandel som Migrationsverket upptäckt

2018: 384

2017: 444

2016: 341

2015: 195

2014: 111

Källa: Migrationsverket*

Former av exploatering bland fallen 2018

Sexuella ändamål: 133

Tvångsarbete: 140

Tiggeri: 10

Andra ändamål: 89

Oklart ändamål: 41

Källa: Migrationsverket*

Antal kvinnor, män och minderåriga bland fallen 2018

Kvinnor: 197

Män: 143

Minderåriga: 44

Källa: Migrationsverket*

*Migrationsverkets interna statistik utgör ärenden där myndigheten vidtagit åtgärder enligt myndighetens rutinhandbok. Det innebär att en anmälan eller ett tips lämnats in till polisen och att kontakter tagits med socialtjänsten. Observera att flera personer kan ha utsatts för flera former av exploatering varför siffran inte överensstämmer med antalet utsatta individer.

LÄS MER: Polisen slog till i Arjeplog efter misstanke om människohandel

14. tammikuuta 2019 15:08:30 Categories: Metro Teknikens Värld

ShareButton
ShareButton
ShareButton
  • RSS
Suomi sisu kantaa
NorpaNet Beta 1.1.0.29120 - Firebird 3.0 WI-V6.3.4.32939

TetraSys Oy.

TetraSys Oy.